Disse verneverdige byggene får støtte

Troms fylkeskommune har nå kommet fram til 26 verneverdige bygg som får «førstehjelp».

«førstehjelp»: Troms fylkeskommune deler ut totalt 450.000 kroner i «Redningsplanken» i 2016. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Fylkesrådet har fordelt årets midler til «Redningsplanken. I en pressemelding opplyser de at denne ordningen først og fremst er ment som «førstehjelp» for å berge verneverdige bygninger i påvente av mer permanente tiltak og eventuelt søknader til andre instanser om midler.

LES OGSÅ: Disse politikerne har full kontroll på pengesekken

Det er 30.000 kroner som er det maksimale beløpet du kan få i tildelingen, og det er uthusbygninger som blir prioritert.

De fikk inn totalt 30 søknader til «Redningsplanken» i 2016. 26 av dem har fått støtte. Det er avsatt totalt 450.000 kroner til ordningen.

LES OGSÅ: Historisk mange vil restaurere

– Selv om beløpene er små, utløser dette erfaringsmessig stor innsats i form av eget arbeid og egne midler og ofte også i neste omgang tilskuddsmidler fra andre instanser, som for eksempel Norsk kulturminnefond. Det samlede totalbudsjettet på årets søknader var på over fire millioner kroner. Jeg er glad for at fylkeskommunen kan bidra til at viktige deler av bygningsarven blir tatt vare på, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap).

LES OGSÅ: Mener kommunen må vurdere sykkeltunnel

Disse får støtte:

1. Noralv Bjørnå – Fjøs i Dale, Harstad – 22.000 kroner

2. Stein G. Moksness – Lysthus i Kvæfjord – 15.000 kroner

3. Alf Olsen – Fjøs i Dale, Harstad – 20.000 kroner

4. Arild Kulseng-Hansen – Sæterhytte på Sæteråsen, Harstad – 20.000

5. Wiggo Ditlefsen – Utgangersjå, fjøs og brønn i Skipsfjord i Karlsøy – 25.000

6. Torkjel Tveita–Kai i Jøvik, Tromsø–10.000

7. Arne Hals–Fjøs på Stonglandshals i Tranøy–15.000

8. Storfjord menighetsråd–Gammelkapellet på Hatteng i Storfjord–25.000

9. Kongsvoldtunets venneforening–Fjøset på Kongsvoldtunet i Målselv–20.000

10. Malangseidet Kirkegårds Vel–Malangseidet gamle kirkegård–15.000

11. Solheim Fritidsgård–Sjåen på Solheim Fritidsgård på Svensby i Lyngen–10.000

12. Morten Tomter–Alapmosætra i Målselv–20.000 kroner

13. Mieke van Heijster–Hus og naust på Bensnes i Lyngen–20.000 kroner

14. Stiftelsen Gamle Gibostad–Materialhandelen på Gibostad–25.000 kroner

15. Ole Johnny Simonsen–Toralfstua på gbnr. 64/31 i Lenvik–20.000 kroner

16. Per Gunnar Cruickshank–Fritidsbolig på gbnr. 18/33 i Dyrøy–10.000 kroner

17. Gudmund Sundlisæter/Rachel Jakhelln–Naust på Brensholmen i Tromsø–20.000 kroner

18. Annichen Skåren/Kenneth Solbø Andersen–Jugendstilhus på Nordbynes i Malangen–7.300 kroner

19. Anita Karlsen–Våningshuset på Langmo i Gratangen–20.000 kroner

20. Viggo Fossum–Fritidsbolig i Hamnvik, Ibestad–10.000 kroner

21. Martine Hermansen–Grønnegata 117 i Tromsø–10.000 kroner

22. Gunn Nordgård Rundhaug og Frank-Johan Rundhaug–Fjøs på Arnøya–15.000 kroner

23. Knut Toralf Nygård–Fjøs i Grunnfjord, Karlsøy–15.000 kroner

24. Anita Karlsen–Fjøs på Storbukt gård i Balsfjord–20.000 kroner

25. Torsken kommune–Torsken kirke–30.000 kroner

26. Nord-Troms hytteferie DA–Kai på Kjækan–10.700 kroner