Vil kjøpe tilbake Polaria

Håper på en løsning i vår

Før de kan starte den planlagte utvidelsen av Polaria, ønsker stiftelsen å kjøpe tilbake bygget fra Statsbygg.

PLANER: Polaria skal etter planene utvides med et ekstra «isflak». 

VIL KJØPE: Stiftelsen Polaria vil kjøpe tilbake Polaria-bygget fra Statsbygg. Her ved daglig leder Geir Stokke og styreleder Hilde Sjurelv. Foto: Ida Ramberg  Foto: Ida Ramberg

nyheter

I slutten av september 2015 presenterte Polaria for første gang illustrasjonen av den planlagte utbyggingen av opplevelsessenteret offentlig.

Allerede i januar 2014 hadde iTromsø omtalt stiftelsens planer om utvidelse, da de hadde søkt fylkeskommunen om RDA-midler til et forprosjekt. I september i fjor var forprosjektet over, og planen for senteret er å bygge på et ekstra «isflak» som til sammen skal gi en arealøkning på 50 prosent.

Les også: Påsketips fra A til Å (iTromsø Pluss)

Vil kjøpe bygget

Med dette isflaket skal Polaria tilføres et nytt, utendørs selbasseng med amfi, ny kafé, klasserom med våtlab, «sykehus»-lokaler til selene og lagerplass.

Men før stiftelsen kunne begynne arbeidet med å finansiere utbyggingen, ønsket de å komme til enighet med Statsbygg, som eier Polaria-bygget, om å få kjøpe bygget tilbake.

Og prislappen må være såpass lav at stiftelsen slipper å ta opp lån for kjøpet, før de begynner prosessen med å finansiere en større utbygging.

Styreleder Hilde Sjurelv forteller at de var på møte med statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mandag i forrige uke.

– Vi i Polaria fremla vår plan for realisering av nye Polaria. Utfordringene knyttet til at Statsbygg eier bygget var hovedtema for møtet, sier hun.

Les også: Idrett og kultur blir gratis for fattige barnefamilier

Håper på enighet

Ulike løsninger ble ifølge Sjurelv skissert på møtet.

– Vi ønsker å overta bygget til en riktig pris og møtte stor forståelse. Departementet skal vurdere ulike løsninger for hvordan eierskap kan endres.

Det var aldri intensjonen at Statsbygg skulle eie Polaria, men da Polaria ble bygget var ikke investeringsrammen stor nok, og det var ikke satt av penger til drift. Dermed var Polaria teknisk konkurs allerede da de åpnet, og Statsbygg ble etter en avtale eier av bygget.

– Departementet skulle komme snarlig tilbake med et forslag, forteller Sjurelv, som håper på en enighet i løpet av våren.

Videre forteller hun at tanken er at Statsbygg skal ta en takst av bygget.

Les også: Nesten 130.000 besøkte Polaria

– Vår takst fra takstmann er 6,5 millioner kroner uten tomt og med gjenkjøpsavtale – altså at Staten kan kjøpe eller overta bygget dersom stiftelsen legges ned eller går konkurs.

På grunn av ferieavvikling har det ikke lyktes iTromsø å komme i kontakt med statssekretær Paul Chaffey.

Det har heller ikke lyktes iTromsø å komme i kontakt med daglig leder for Polaria, Geir Stokke.