Mistillit

Vil at byrådet skal gå av

Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil i kommunestyret onsdag fremme forslag om at byrådet må gå av.

Helga Marie Bjerke (KrF), Erlend Svardal Bø (H) og sier Anni Skogman (Frp). 

nyheter

Som varslet tidligere i mars, har opposisjonen nå fremmet et mistillitsforslag mot byrådet. Bakgrunnen for mistilliten er presentasjonen av regnskapet for 2015.

Regnskapsblemme

Her presenterte byrådet at kommunen hadde 100 millioner kroner i merforbruk, mens regnskapet i realiteten viste et overskudd på 40,5 millioner kroner.

Det informerer Frp, Høyre og KrF om i en pressemelding.

– Det er umulig å ha tillit til et byråd som bevisst har ført alle bak lyset og feilinformert om regnskapsresultatet for å sverte det forrige byrådet, sier Erlend Svardal Bø (H) i meldingen.

Derfor vil partiene fremme et forslag i kommunestyret på onsdag om at byrådet må gå av.

LES OGSÅ: Byrådet ignorerte faglige vurderinger til fordel for politisk retorikk

– Ikke tillitvekkende

I pressemeldingen skriver partiene at regnskapsrotet som kom fram da regnskapet for 2015 ble presentert i februar i år, har ført til at byrådet ikke lenger har kommunestyrets tillit. De reagerer blant annet på at verken byrådsleder eller finansbyråd hadde lest regnskapet før de presenterte det, slik det kom fram i høringen i finans- og næringskomiteen.

– Det er ikke tillitvekkende at verken byrådsleder eller finansbyråd hadde lest regnskapet før de presenterte det på en pressekonferanse, sier Anni Skogman (Frp).