Ap sier enstemmig ja til badelandet

Det bekrefter gruppeleder for Arbeiderpartiet, Jarle Heitmann.

Jarle Heitmann.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Onsdag skal kommunestyre behandle vedtak for igangsettelse av Tromsøbadet på Templarheimen.

Innstilling til vedtak fra byrådet lyder som følger:

  1. Tromsøbadet inklusiv klatrearena starter opp med forberedende arbeid i april 2016. Hovedarbeider starter opp juni 2016 etter at forberedende arbeider er ferdigstilt.
  2. Tromsøbadet bygges innenfor en kostnadsramme på 690 millioner kr eksklusiv lønns- og prisstigning.

LES OGSÅ: Har brukt 300.000,- fra egen lomme på å planlegge eget badelandforslag

– Vi kommer til å stemme det samme som vi stemte for i finanskomiteen. Det er ingen i vår partigruppe som har bedt om å stemme annerledes, så vi vil stemme for investeringsbeslutningen, sier Jarle Heitmann til iTromsø.

Heitmann forteller at da saken var opp til behandling i Aps kommunestyregruppe var man enstemmig om å støtte badelandet på Templarheimen. Heitmann sier videre at det er det eneste realistiske alternativet som finnes i dag.

– Diskusjonen som har vært om å flytte badelandet til sentrum har ikke rot i virkeligheten. «Point of no return» når det gjelder finansiering, ble passert for over ett år siden, sier han til iTromsø.

LES OGSÅ: Dette er badeland-pengene brukt til

Heitmann understreker at det som blir vedtatt i morgen er den såkalte finansieringsbeslutningen. Senere i vår vil reguleringsplanforslag bli fremmet om badelander.

– Men jeg kan ikke se noen ting i planarbeidet som kan hindre en etablering av badelandet på Templarheimen, avslutter Heitmann.

Byrådsleder Kristin Røymo (Arbeiderpartiet) sier at hennes partis ståsted er det eneste riktige - så fremt man ønsker et folkebad i Tromsø.

- Prosessen er kommet så langt at det ikke finnes andre alternativer, sier hun.

Det er ifølge Røymo tre ting som taler mot å endre Templarheimen-planene.

- Dels har vi brukt 70 millioner kroner på planprosessen. Dessuten så har vi fått 70 millioner kroner i RDA-støtte som vil falle bort. Det tredje er at vi ikke har et realistisk tomtealternativ noen andre steder enn på Templarheimen, sier hun.

- Så sier vi nei nå, da blir det ikke Tromsøbad i overskuelig fremtid.