Byrådet blir sittende

Etter votering ble det klart at byrådet fortsatt har kommunestyrets tillit.
nyheter

LES ALT OM DEBATTEN I KOMMUNESTYRET HER!

Mistillitsforslaget fra Høyre, Krf og Venstre besto av følgende seks punkter:

1.     Kommunestyret viser til byrådets presentasjon av regnskapet for 2015.

2.     Kommunestyret konstaterer at byrådet sendte ut en pressemelding med feilaktig informasjon.

3.     Budskapet i pressemeldingen fra byrådet var et merforbruk på 100 millioner kroner.  Kommunestyret konstaterer at dette tallet ikke finnes i regnskapet for 2015.

4.     Kommunestyret konstaterer at Tromsø kommune i 2015 hadde et regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) på 40,5 millioner kroner.

5.     Kommunestyret konstaterer at det i høringen i finans- og næringskomiteen kom frem at verken byrådsleder eller finansbyråd hadde lest regnskapet før de presenterte det.

6.     På denne bakgrunn har ikke byrådet lenger kommunestyrets tillit.

18 stemte for mistillit

Les også: Vil at byrådet skal gå av.

Etter en lengre debatt rundt hvordan man skulle stemme over forslaget ble det klart at byrådet får bli sittende.

Les også: - Dette er et syltynt grunnlag.

18 kommunestyrerepresentanter stemte for mistillit, og dermed falt forslaget.

Les også: - Ikke bekymret for min stilling.

Lettet

Byrådsleder Kristin Røymo er lettet over at hun og byrådet fikk støtte fra hele 25 representanter i kommunestyret.

- Byrådet er like sterkt som tidligere og vi har fått bekreftet at et stort flertall står bak oss, sier hun til iTromsø.

Røymo er imidlertid ydmyk overfor hele mistillitsprosessen.

- Det kom fram mye under høringen og vi har sett at det var flere misforståelser som vi burde ha unngått. Vi burde ha sikret at begrepsbruken var mer presis, sier hun

Dette har byrådet beklaget, sier Røymo videre.

- Jeg registrerer at opposisjonen ikke synes det er godt nok

- Ikke skjult agenda

Hun mener derfor ikke at byrådet har opptrådt for politisk eller med en skjult agenda.

- Vi må kunne analysere og diskutere kommunens økonomi utfra et politisk ståsted, men vi må være presise med begrepsbruken i fremtiden, sier Røymo.

Neste regnskap i kommunen vil ikke bli lagt frem av byrådet - da har en ny administrasjonssjef tiltrådt - og har fått overta oppgaven.

- Da vil vi kunne være mer politiske, og vår rolle som politikere vil være å være mer analytiske og drøftende rundt økonomien, sier byrådslederen.

- Mageplask

Venstres Jonas Stein - som tvilte seg fram til støtten til mistillitsforslaget - sier at Røymo og resten av byrådet er langt fra styrket etter prosessen.

- De må jobbe veldig hardt for å gjenreise tilliten fra Tromsøs befolkning. Det er ganske klart at det som er skjedd er et skikkelig mageplask.

Ifølge Stein vil arbeidet med å gjenvinne tilliten bli enda viktigere fra og med sommeren.

- Da vil hun bli ordfører for hele Tromsø, ikke bare for 55 prosent av velgerne. Da må hun være veldig nøye med hvordan hun opptrer, sier Stein til iTromsø.

Han mener at de som har vært mest skadelidende i prosessen rundt pressemeldinger, høringer og regnskapsframleggelser er Kristin Røymo og hennes finansbyråd Jens Ingvald Olsen.