Fremmet mistillit mot byrådet

Rotet med kommunens regnskap for 2015 fikk sitt foreløpige sluttpunkt når Fremskrittspartiets Anni Skogman fremmet mistillitsforslag mot det sittende byrådet.
nyheter

Opposisjonspartiene Frp, Høyre, KrF fremmet i formiddag mistillit mot byrådet.

Under kommunestyremøtet kommer det fram at også Venstre og Senterpartiet nå støtter mistillitforslaget.

- For oss er dette en nødvendighet. Vi har mistillit mot byrådet. Det er umulig å ha tillit til et byråd som bevisst feilinformerer, og det er ikke tillitsvekkende at verken byrådsleder eller finansbyråd hadde lest regnskapet før de sendte ut pressemeldingen, sier Anni Skogman (Frp).

Kommunestyret vedtok at mistillitsforslaget skulle behandles i onsdagens møte – i henhold til kommuneloven kunne ellers forslaget bli behandlet i neste møte, men samtlige politikere mente at saken var godt nok belyst på forhånd.

Les også: Vil at byrådet skal gå av.

Regnskapet for 2015

Mistillitsforslaget kommer som et resultat av møtet i finans- og næringskomiteen tidligere denne måneden. Bakgrunnen for forslaget er pressemeldingen som ble sendt ut av byrådet med presentasjon av regnskapet for 2015. Her presenterte byrådet at kommunen hadde 100 millioner kroner i merforbruk, mens regnskapet i realiteten viste et overskudd på 40,5 millioner kroner.

Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Heitmann sa i et innlegg at de tre forslagsstillende partiene bruker mistillitsforslaget som "avledningsmanøver”, og at det er på grensen til misbruk av mistillitsinstituttet når de fremmer det.

Les også: - Dette er et syltynt grunnlag.

- De har ikke innsett den alvorlige økonomiske situasjonen kommunen er inne i, sa han fra talerstolen.

- Skivebom

Bjørn-Gunnar Jørgensen mener Heitmann ”serverer en total skivebom”. Ifølge han har granskningen av saken vist at det er en rekke forhold som byrådet kan kritiseres for.

Blant annet at byrådene ikke hadde lest regnskapet på forhånd, at de brukte feilaktige tall, at de sendte ut en pressemelding som inneholdt tall som var direkte feil.

Les også: - Ikke bekymret for min stilling.

- Det er fastlagt at Røymo og Olsen bevisst har villedet kommunestyret og gitt feilinformasjon. De tar ikke innover seg det svært alvorlige konsekvensene deres handlinger. Vi kan ikke akseptere dette, vi har ikke tillit til dem, tordnet han fra talerstolen.

Har ikke tillit

Også Anna Amdal Fyhn var klar på at hun ikke har tillit til byrådet. - Det borgerlige byrådet var ærlig på det vi hadde da vi presenterte regnskapene våre. Dette byrådet sendte ut feil informasjon, og byrådet måtte ut å presisere for så å presisere presiseringene. Altså, hallo!, sa Fyhn fra talerstolen.

Les også: Venstre skal stemme for mistillitsforslaget.

Jonas Stein (V) er klar på at Venstre vil støtte mistillitsforslaget.

- Vi har den siste måneden vært vitne til en rekke selvskudd som har gjort at vi har havnet i denne situasjonen. Det fremstilles som om opposisjonen skaper denne saken, men det er ene og alene Kristin Røymo og Jens Ingvald Olsen som har skapt denne saken. De har sammen med medierådgiver Stein Fredriksen funnet opp tallet hundre millioner kroner og satt det i overskriften på pressemeldingen. Hadde de fulgt administrasjonens forslag hadde det ikke vært noe å pirke på, sier Stein.

Han mener situasjonen bunner i at byrådet ble for ivrig etter å sverte det tidligere, borgerlige byrådet.

- Det tok nesten 30 timer før den opprinnelige pressemeldingen ble korrigert, og i etterkant av disse pressemeldingene har finansbyråd og byrådsleder vist en mangel på forståelse for hvor galt dette har blitt gjort. Vi i Venstre har konkludert med at vi ikke lenger har tillit til dette byrådet, og vil derfor støtte mistillitsforslaget.

Sp støtter forslaget

Også Senterpartiet stemmer for mistillitsforslaget.

- Å endre faktagrunnlaget i regnskapet for å sende ut en pressemelding er alvorlig, og posisjonspartiene bør være mer ydmyk enn det de fremstår som nå, sier Borch fra talerstolen. Hun påpeker at slike feil skaper en politikerforakt hos befolkningen. - Dette setter i tillegg kommunen i et svært dårlig lys. Når den eneste argumentasjonen fra posisjonspartiene er ei gammel pressemelding, og argumenterer med politisk spill viser det at posisjonen ikke tar denne saken alvorlig. Man kan jo spørre seg om det lå et spill bak pressemeldingen, sier Borch.

Også Helga Marie Bjerke (KrF) er sterkt kritisk mot byrådet, og Jarle Heitmann spurte til slutt om når Bjerke skulle bli fornøyd med svarene fra byrådet.

- Jeg hadde vært fornøyd hvis byrådsleder og finansbyråden hadde lagt seg skinnflat under pressekonferansen, og hvis de hadde beklaget at de hadde feilinformert media og befolkningen, tordner Helga Marie Bjerke til svar.