Kvinne svindlet Nav over fire år

Kvinnen lot være å melde inn til Nav at hun jobbet - og fikk utbetalt over 100.000 kroner mer enn hun burde ha fått.

  Foto: Gudrun Gulldahl

nyheter

En tromsøkvinne i 40-årene er av Troms politidistrikt siktet for å ha svindlet Nav.

Over en fireårsperiode fra 2010–2014 innleverte kvinnen meldekort til Meldekortsentralen hvor hun unnlot å føre timer som var faktisk arbeidet ved arbeidsplassen i Tromsø.

Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av til sammen 136.265 kroner, hvilket medførte tap eller fare for tap for NAV.