Disse får penger

Tromsø kommune har nå fordelt 500.000 kroner til 11 av totalt 17 frivillige organisasjoner som søkte om tilskudd.

VURDERING: Gunhild Johansen (SV) sier det var mange søknader og det gjøres ei vurdering over hvem som skal få penger.  Foto: TORBJØRN O. KARLSEN

Får TILSKUDD: Kafe X og Marborg er en av totalt 11 som får støtte til deres frivillige arbeid.Foto: John Strandmo  Foto: john

Disse fikk penger:
 • Stiftelsen Amathea - 30.000,-
 • Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser - 25.000,-
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse - 40.000,-
 • Marborg - 100.000,-
 • Tromsø og omegn MS-forening - 15.000,-
 • Troms turlag - 20.000,-
 • Mental helse Tromsø - 30.000,-
 • Troms musikkråd - 30.000,-
 • Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste - 50.000,-
 • Stiftelsen Kirkens bymisjon Tromsø - 120.000,-
 • Norges blindeforbund Troms - 40.000,-
nyheter

TROMSØ: 31. mars godkjente byrådet forslaget om fordeling av 500.000 kroner til organisasjoner som tar imot sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

Les også: Disse festivalene kan få tildelt 2,2 mill.

2,4 mill.

Totalt 17 søkte om midler på totalt 2.405.564 kroner

– Det var mange gode søknader i år som vi vurderte ut fra hvem som har fått tidligere. Vi hadde ingen spesiell profil i år på kriteriene, men kanskje en liten vekt mot dem som er sosialt og økonomisk vanskeligstilt. Derfor har for eksempel foreningen for de med cøliaki og glutenallergi falt utenfor, sier byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen (SV).

Les også: Raser mot innkreving av kommunale avgifter

Ønsker å øke summen

Johansen forteller at Tromsø er velsignet med mange flinke frivillige arbeidere som fungerer som et supplement til det kommunen er pålagt å gjøre.

Løftet om 500.000 kroner i året ble vedtatt i 2005, og nå håper byråden at man kan se på å øke den summen.

– Det er en ting vi må vurdere når vi åpner budsjettarbeidet. Her er det mange gode søknader og vi ønsker å støtte mer, sier Johansen, som selv ønsker hun kunne delt ut mye mer enn bare en halv million.

Les også: Elever viser fram den brutale mobbehverdagen

Fikk 120.000,-

Kirkens Bymisjon fikk tildelt hele 120.000 kroner, mens Marborg, som står bak blant annet Kafe X fikk 100.000 kroner. Gjengangeren for de innvilgede søknadene er et større åpningstilbud og flere utflukter og arrangementer hos de forskjellige organisasjonene som har fått penger.

– I tildelingen er det lagt særlig vekt på at tilskuddet skal bidra til å initiere nye tiltak, samt støtte opp om det generelle frivillige og sosiale arbeidet som foregår i kommunen, skriver kommunaldirektør Eva T. Olsen i fagnotatet fra kommunen.

Blindeforbundet, Kirkens sosialtjeneste, Troms musikkråd, Mental helse Tromsø, Troms turlag, Tromsø og omegn MS-forening, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser og Amathea får også tilskudd til sin organisasjon.

Av organisasjonene som fikk avslått sin søknad, finner vi Rio, Norsk cøliakiforening, Karmas klubb, Hjertefred og i tillegg Kirkens bymisjonens værested og Demokratiskolen.