Må betales i dag

Raser mot innkreving av kommunale avgifter

Mens eiendomsskatten innkreves hver måned kommer regningen på kommunale avgifter fortsatt bare to ganger i året. – Vitner om slett arbeid, mener Britt Hege Alvarstein (Frp).

– PATETISK: Britt Hege Alvarstein (Frp) mener byrådets argument for å dele opp eiendomsskatten i 12 terminer er patetisk med tanke på at kommunale avgifter fortsatt bare innkreves to ganger i året.   Foto: Tom Benjaminsen

VURDERER: Jens Ingvald Olsen, byråd for finans, forteller at byrådet vurderer å legge sammen eiendomsskatten og kommunale avgifter og kreve det inn fire ganger årlig fra og med neste år.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

LANES: Nå skal de kommunale avgiftene innkreves, og Alvarstein tror mange tromsøværinger vil få seg en solid overraskelse når regningen skal betales.

Da den nye eiendomsskatten ble innført endret byrådet betalingshyppigheten, og skatten blir innkrevd hver måned fremfor et par ganger i året slik det tidligere ble.

– Argumentet for dette var at det skapte forutsigbarhet for folk. Hvis det er den faktiske årsaken burde også de kommunale avgiftene blitt innkrevd månedlig, slik at folk hadde et fast beløp å forholde seg til, sier Alvarstein.

Flere tusen kroner

Alvarstein tror at folk flest forventer at alle avgifter og skatter til kommunen er delt inn i månedlige beløp, og at mange derfor får bakoversveis når aprilregningen er langt høyere enn vanlig.

– Folk skiller ikke mellom kommunale avgifter og eiendomsskatt, og mange tenker at «kommunen er kommunen». Dermed har mange trodd at de faktisk får det samme beløpet på regningen hver måned, og forholder seg til at posisjonspartiene vil skape forutsigbarhet. Jeg mener byrådspartiene har ført folk bak lyset med å dele opp eiendomsskatten på denne måten, uten å inkludere de kommunale avgiftene, sier Alvarstein.

– Selvmotsigende

Hun mener posisjonspartiene sier mot seg selv når argumentet for å dele opp eiendomsskatten i 12 regninger er å skape forutsigbarhet.

– De stoler ikke på at folk klarer å sette av penger til eiendomsskatten, men tror samtidig at folk klarer å sette av penger til kommunale avgifter. Hvis dette hadde vært gjennomtenkt ville alle skatter og avgifter til kommunen blitt sendt ut samtidig, men dagens løsning vitner om at det er gjort slett arbeid i forkant av denne omstillingen, sier Alvarstein.

Jens Ingvald Olsen, byråd for finans, avviser at det har blitt gjort slett arbeid, og understreker at det ble gjort undersøkelser i forbindelse med omleggingen.

– Grunnen til at vi delte eiendomsskatten opp i 12 terminer var på grunn av den kraftige økningen. Da vi innførte dette undersøkte vi litt rundt om det var mulig å legge blant annet renovasjonsutgiftene til 12 terminer årlig. Det viste seg at det ville medføre store kostnader fordi dataprogrammene som håndterer dette ikke er gir denne muligheten, sier Olsen.

Byrådet vurderer imidlertid å gå over til fire terminer for både kommunale avgifter og eiendomsskatt neste år.

– Det vil være mulig å håndtere med datasystemene vi har i dag, og det er en mellomordning som jeg tror kan tilfredsstille mange, sier Olsen.