Ansatte i politiet fikk etterbetalt 420.000 kr

Karl Karlsson oppdaget at flere i politiet hadde krav på etterbetaling.

Karl Karlsson, tillitsvalgt og lokallagsleder for Politiets Fellesforbund 

nyheter

Sommeren 2013 oppdaget Karl Karlsson, leder i Politiets Fellesforbund i Troms at det i et ledd i en paragraf i Hovedtariffavtalen står at arbeidstakere som jobber regelmessig på søndager og helgedager ikke skal ha netto arbeidstid over 35,5 timer i uka. Dersom de jobber mer skal de ha overtidsbetaling.

Det skriver Politiforum.no

Karlsson ante, ifølge artikkelen, at flere ansatte jobbet mer enn dette, og i fjor jul - to og et halvt år senere - fikk totalt 28 ansatte etterbetaling på til sammen 420.000 kroner.

Det var brevrunder mellom Karlsson, distriktet og Politidirektoratet, som sørget for at utbetalingen til slutt ble et faktum, skriver Politiforum.no

– I ettertid har flere arbeidstakere i andre distrikter vært i kontakt med meg og flere har også fått utbetalt overtid. Jeg er sikker på at det finnes mørketall, sier Karlsson i artikkelen.