Får 60 millioner til utvikling av kollektivtilbudet

Nå får Tromsø utbetaling nummer to fra belønningsordningen for kollektivtrafikk.

Kent Gudmundsen 

nyheter

I fjor sommer ble det klart at Tromsø ble en del av statens belønningsordning for kollektivtrafikk, og at kommunen gjennom fire år - 2015-2018 - vil få bevilget 260 millioner kroner til en utvikling og utbedring av byens kollektivtilbud.

Belønningsordningen finansieres av Samferdselsdepartementets budsjett og tildeles fylkeskommunen, som igjen prioriterer midlene.

I fjor fikk Tromsø 71 millioner av disse midlene, og mandag får de 60 millioner til.

Tredje best

– Da blir det overført 60 millioner kroner til Troms fylkeskommune, opplyser stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

– Dette er i tråd med Høyre, Frp, Venstre og KrFs storsatsing med å få flere til å velge buss og kollektivt.

Formålet med belønningsordningen er å «stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil». Ordningen trådte i kraft i 2004.

– I fjor økte man antallet bussavganger i Tromsø og fikk et bedre tilbud til befolkningen. Tromsø er den tredje beste byen i Norge på kollektivreisende - mye fordi vi har så mange studenter, sier Gudmundsen.

– Attraktivt

Han mener at det å legge til rette for gode kollektivløsninger er viktig.

– Det er noe som er attraktivt for mange, for eksempel dersom man ikke ønsker å kjøpe eller bruke bil, sier han.

I avtalen er det satt opp punkter på tiltak for hvordan sikre at det blir attraktivt og interessant å benytte seg av kollektivtilbudet i byen, blant annet hvordan man skal tilrettelegge slik at kollektivtransporten blir mest mulig tilgjengelig for byens befolkning.

– Man må vise til resultater og Tromsø har hatt en fin vekst i antall kollektivreisende, sier Gudmundsen.

Resultatetene av tiltakene må hvert år rapporteres og dokumenteres ovenfor staten.

– Jeg er optimistisk med tanke på utviklingen.