Nå får Tromsø sitt eget talentsenter

Tromsø er en av byene som til høsten får et eget talentsenter for realfag.

TALENTSENTER: I høst blir Nordnorsk Vitensenter ett av fire talentsenter for realfag i Norge. Foto: Ronald Johansen 

Talentsenter
  • ”Tett på realfag” er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag, og gjelder i perioden 2015 til 2019.
  • Regjeringens realfagssatsing har fire hovedmål:
  • 1. Forbedre barn og unges kompetanse i realfag.
  • 2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres.
  • 3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag.
  • 4. Barnehagelærere og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.
  • Talentsentre i realfag skal etableres i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø for å gi et tilbud til elever som presterer på høyt nivå i realfag.
nyheter

Dette skal være et tilbud til høyt presterende elever på 8.–10. trinn, og elever som går de to første årene på videregående skole. Ved siden av Tromsø får også Bergen, Trondheim, og Oslo sitt eget senter.

– Dette blir et nytt og spennende tilbud til elever som utmerker seg innen matematikk, naturfag og teknologi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

LES OGSÅ: Elever til streik mot ny fraværsregel

Mange faller utenfor

Bakgrunnen for etableringen er realfagsstrategien «Tett på realfag», som ble lagt frem høsten 2015.

– Målet er å få færre barn og unge på lavt nivå i realfag, og flere som presterer på høyt nivå. I dag går én av fem elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig, og det er en utfordring vi må ta på alvor. Samtidig må vi gi talentene noe å strekke seg etter, sier kunnskapsministeren.

LES OGSÅ: Musikkelevene serverer 30 år med hitlåter

Inspirert

Talentsentrene er inspirert av senteret Science Talenter ved Sorø Akademi i Danmark. Her får elever fra grunnskoler og videregående skoler delta i realfaglige nettverk, og dette har resultert både i økt motivasjon og mer tilpasset undervisning.

– Teknologi og naturvitenskap er avgjørende for å løse mange av de store utfordringene i fremtiden. Da må vi gi unge realfagstalenter gode muligheter til å utvikle seg, understreker Røe Isaksen.

LES OGSÅ: Skal du se én revy i år, bør du ikke misse denne

I Tromsø er det Nordnorsk Vitensenter som skal etablere talentsenter, noe de får et tilskudd på 900.000 kroner for å gjøre.

– Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensial for å prestere på høyt nivå, sier Torbjørn Røe Isaksen.