Knallharde arealkrav til nytt museumsbygg

UiT – Norges arktiske universitet ønsker seg 27.000 kvadratmeter til nytt museum, Kunnskapsdepartementet mener 14.000 kvadratmeter får holde. Rektor tror på noe midt imellom.

OPTIMIST: UiT-rektor Anne Husebekk tror det nye universitetsmuseet blir bra selv om de må gå ned på arealet. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Arbeidet med hvor i sentrum Tromsø Museums nybygg skal ligge og hvor stort det blir, pågår for fullt. I forrige uke møttes UiT, Kunnskapsdepartementet og Tromsø kommune i forbindelse med det pågående arbeidet, etter at det i vinter ble klart at departementet vil ha hele museumsbygget i Tromsø sentrum og ikke noen delt løsning med Breivika.

LES OGSÅ: Vil bygge for studenter med barn

Stiller spørsmål

Departementet er opptatt av å ha kostnadskontroll både på tomta og selve bygget. I den forbindelse har de signalisert at arealbehovet må justeres ned til rundt 14.000 kvadratmeter netto.

– Nedjusteringen av areal er avgjørende for å få prosjektet gjennom regjeringen, skriver Kunnskapsdepartementet i et brev til UiT datert 7. mars, og viser til kvalitetssikringsarbeidet som er gjort om arealbehovet.

LES OGSÅ: Jenny (23) er én av seks jenter ved dette studiet

Departementet mener blant annet at magasinarealene må nedjusteres og stiller blant annet spørsmål ved om deler av samlingene kan avhendes, om arealet til gjenstandsbehandling, arealer til undervisning, arealet til vestibylen og om blåhvalskjelettet må vises fram her, og om behovet for egen kafé. Departementet vil også ha bedre begrunnelse for større utstillingsarealer.

Tomteprioritering

UiT-rektor Anne Husebekk er kjent med at det stilles spørsmål ved arealbehovet. Hun mener det er betenkelig dersom museumsgjenstander må avhendes.

– Det er trist hvis man må kaste gjenstander fordi museet flytter inn i nye lokaler. Vi har gode argumenter for et areal på rundt 20.000 kvadratmeter inkludert undervisningsrom. Vi vil ha tilbake blåhvalskjeletter fra Japan, men vi må ta stilling til om det skal utstilles hengende fra taket eller stående. Jeg tror vi får et kjempefint museum, selv om det blir litt mindre areal, sier Husebekk.

LES OGSÅ: Forskere overrasket av svært sjeldent funn i Ramfjorden

Departementet har bedt UiT lage en oversikt over aktuelle tomter i prioritert rekkefølge med tilhørende kostnader. Som i Tromsø har skrevet tidligere er både den tidligere Aker Solutions-tomta ved Strandveien, ei sjøtomt ved HT, verftstomta og det gamle tomgodslageret til Mack med i vurderingen.

Håper på oppstart i 2017

– Tidsaspektet er viktig for prosjektet. De aktuelle tomtene skal kunne realiseres innenfor en rimelig tidshorisont. Det vil si at tomter som kun er på tankestadiet og/eller krever omfattende omregulering eller lignende, i liten grad bør inkluderes i arbeidet, mener departementet.

Kommunen og UiT har frist til 13. mai med tomtealternativene og nedjusterte arealbehov, i forbindelse med et regjeringsnotat som skal lages. Møtet i forrige uke brakte ikke klarhet i hvilket tomtealternativ som er mest aktuelt. UiT-rektoren håper det nye universitetsmuseet kommer på neste års statsbudsjett.

– Vi landet ikke på noe alternativ. Jeg vet ikke hvor vi ender, men Tromsø kommune har vist enorm vilje til å løse tomtespørsmålet og finne alternativer i sentrum. Jeg håper det kan bli oppstart for nytt museumsbygg i 2017, sier Husebekk.