Tromsøundersøkelsen

Vil hjelpe folk i faresonen

Deltakere i Tromsøundersøkelsen som er i risikosonen for hjerte- og karsykdommer skal nå kunne få praktisk hjelp til å endre livsstil.
nyheter

Fortsatt er sykdommer knyttet til usunn livsstil den største dødsårsaken for folk i Tromsøregionen og resten av Nord-Norge. Hjerte- og karsykdommer er med på å skape mye sykdom og lidelse – i tillegg til at det fører til store kostnader for både enkeltpasienten, helsevesenet – og den enkeltes arbeidsplass.

Nå ønsker Tromsøundersøkelsen, UNN, Tromsø kommune og det private selskapet Stamina Helse å gjøre noe med saken. De har nemlig planer om å samarbeide om en «verktøykasse» som skal gi bedre helse til denne gruppen.

LES OGSÅ: Lager film om Tromsøundersøkelsen

Foreslås å få RDA-støtte

Mandag førstkommende skal RDA-styret i fylkeskommunen behandle en søknad fra gruppa bak prosjektet.

Totalbudsjettet for arbeidet med å sette sammen en «livsstilsverktøykasse» se satt til 11,2 millioner kroner. Av dette foreslås det at det skal gis RDA-støtte på 50 prosent av beløpet – 5,6 millioner kroner.

Samle inn data – og agere

– Vi skal bruke data som vi samler inn i Tromsøundersøkelsen til å finne folk i denne risikogruppen. Vi ønsker å gjøre en såkalt intervensjon der vi gir dem et tilbud om hjelp til livsstilsendring, sier Heidi Johansen, prosjektleder for den nåværende runden av Tromsøundersøkelsen (TU 7).

Tromsøundersøkelsen har pågått i Tromsø i mer enn 40 år, og tidligere år er individuelle funn gjort i undersøkelsen viderebrakt til dem som er med i undersøkelsen. Nå vil man gå et skritt videre.

– Nå blir det ikke bare forskning og analyser av funnene. Nå tar vi tak i folk og rekrutterer folk som har en reell risikoprofil, sier Johansen.

LES OGSÅ: Bidrar med gratis hotell og restaurant for å få flere på helsesjekk

Fortsatt frivillig

Hun understreker at det vil være frivillig for deltakerne i Tromsøundersøkelsen å være med i «tiltaksgruppen», men sett til tidligere erfaring så tror ikke Johansen det vil være noen problemer med å få fatt i folk.

– Vi har drevet med tilpasset forskning ut fra funnene vil har gjort i alle år, og deltakerviljen fra tromsøværingene har vært veldig stor. Det tror jeg det vil være nå også, sier Johansen.

Allerede i høst er det planlagt at arbeidet skal være i gang. Da vil det være samlet inn data nok fra TU7 og rekruttering av deltakere vil være gjennomført.

Tromsøundersøkelsen og UNN vil stå for det konkrete innsamlings- og analysearbeidet, erfaringer fra Tromsø kommunes «Nærvær-prosjekt» skal brukes for å screene og finne de rette deltakerne – og Stamina skal gjennomføre det konkrete arbeidet med å endre deltakernes usunne livsstil.

LES OGSÅ: Tromsø-familie blir filmstjerner

Bredt kompetansespekter

- Vi er klare med alle de ressursene vi disponerer som er aktuelle til dette prosjektet , sier Hilde A. Sandvoll, regiondirektør i Stamina.

Leger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter, personlige trenere og klinisk ernæringsfysiolog er fagressurser hos oss som vil jobbe konkret med prosjektet.

- Vi har et stort tverrfaglig miljø som har kompetanse på helse, trening og livsstil. Vi har bred erfaring av hvordan man får folk til å endre livsstil - både for individuelle deltakere og for grupper, sier Sandvoll.

Hun sier det er veldig spennende å få delta i et prosjekt sammen med så tunge og seriøse forskningsmiljøer som Tromsøundersøkelsen, UiT og UNN. Det vil bety mye for selskapet og deres egen forskningsvirksomhet.

Jobbet med Tromsø kommune

Stamina har også tidligere arbeidet sammen med store offentlige organisasjoner.

- Vi har tidligere jobbet sammen med Tromsø kommune rundt sykefravær og helse i Nærværsprosjektet MAL (mestring, arbeidsglede og livsstil). Vi har høstet gode erfaringer fra dette arbeidet og vil ta dette med som utgangspunkt i samarbeidet med Tromsøundersøkelsen, UiT og UNN, sier Sandvoll.