Innfører nytt mobbeombud

Troms får eget ombud som skal jobbe mot mobbing på ungdoms- og videregående skoler i fylket.

ANTI-MOBBING: Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth sier at innføringen av et mobbeombud vil gi en bedre skolehverdag i den videregående skolen.   Foto: Trond Tomassen

POSITIV: Politisk nestleder i Elevorganisasjonen, Simon Slettum Lauransen, sier at et mobbeombud lenge har stått på organisasjonens ønskeliste. 

nyheter

– Det er en del av satsingsområdene i fylkesrådets politiske plattform. Det er for å vise at vi tar barn og unge på alvor når det kommer til mobbing, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Arbeiderpartiet).

Fylkesrådet fattet vedtaket om å etablere et mobbeombud i sitt møte tidligere i uken, og det er bevilget én million kroner over tre år til å etablere ombudsordningen.

– Nå skal vi i gang med rekruttering av et slikt ombud, og målet er å ha en person på plass allerede til skolestarten i høst, sier Myrseth.

LES OGSÅ: Ved mobbeombud

Selvstendig ombud

Kort fortalt skal mobbeombudet være en person som elever på fylkets videregående skoler kan henvende seg til dersom de opplever mobbeproblemer som ikke lar seg løse.

– Å være utsatt for mobbing er et stort og alvorlig traume for dem som rammes og vi er nødt til å sette inn tiltak for å få bort problemene med mobbing, sier Myrseth.

Ombudet er ikke underlagt skolene, ei heller fylkesrådet, men rapporterer direkte til fylkestinget.

– Det vil ikke være et tilsyn som vil dra rundt til skolene på inspeksjoner, men et ombud som elevene kan henvende seg til og som vil arbeide på selvstendig grunnlag, forklarer hun.

Støtte fra Elevorganisasjonen

Simon Slettum Lauransen er politisk nestleder i Elevorganisasjonen. Han sier at vedtaket om et eget mobbeombud er en seier for hans organisasjon.

– Det er noe vi har kjempet for lenge, og noe våre medlemmer har etterlyst i lang tid. Så at det nå er fattet vedtak om saken er noe vi er kjempeglade for, sier han.

Han er overbevist om at et mobbeombud vil bidra til at elevene i Troms får en bedre skolehverdag.

Ikke minst fordi ombudet blir selvstendig fra både skole og fylkesråd.

LES OGSÅ: - Bør inn i skolen

Trygghet for elevene

– Det å kunne henvende seg til noen som ikke er å finne innenfor skolens fire vegger, er en trygghet. At man kan kontakte noen som ikke er knyttet til noe eller noen som kan være part i saken er veldig positivt, sier han.

Han håper at mobbeombudet kommer raskt på plass og at arbeidet kan starte umiddelbart når så skjer.

– Det vil også være viktig å evaluere arbeidet som blir gjort slik at vi ser at ombudet fungerer som ønsket, sier Lauransen.

Cecilie Myrseth sier at mobbeombud er innført flere andre steder i landet. Blant annet har nabofylket Nordland, samt Akershus og Buskerud en slik ordning, og i Nordland har man besluttet å videreføre ordningen når prosjektperioden nå går ut.

Innført andre steder

– Erfaringene derfra er veldig positive og vi håper å kunne nyttegjøre oss det man har lært der, sier fylkesrådslederen.

På sikt håper Myrseth at ordningen med mobbeombud også vil omfatte ungdomsskolene.

– Det forutsetter imidlertid at vi får til en avtale med kommunene som ønsker å delta i en slik ordning. Da må vi samarbeide mellom kommuner og fylkeskommune om organisering og finansiering, sier Myrseth.