Nå ligger alt til rette for homorevolusjon

Kai Krogh fra Tromsø sitter i helga i Trondheim på Kirkemøtet og forhandler fram vielsesliturgi for homofile og lesbiske til Den norske kirke.
nyheter

Kai Krogh er leder for Nord-Hålogaland Bispedømmeråd og er i disse dager delegat på kirkemøtet i Trondheim hvor han sitter i forhandlinger om mulighetene for homofile og lesbiske til å gifte seg i kirken. Etter kirkevalget i fjor, hvor Åpen Folkekirke gjorde et brakvalg, ligger det nå an til at det blir flertall for forslaget.

LES OGSÅ: "I bunn og grunn er det bare trist at homofili og kvinners rettigheter i det hele tatt er kirkevalgets brennhete tema"

Liten revolusjon

– Likekjønnet ekteskap er et stort fremskritt og en liten revolusjon for kirka, slik beskriver Kai Krogh vedtaket som trolig blir fattet mandag.

– Det er forhandlinger om den nye liturgien nå, i en komitee hvor jeg og 24 andre sitter. Vi skal gi en innstilling til kirkemøtet om å fatte vedtak om at det skal utarbeides en liturgi for likekjønnede par. Innstillingen går ut på at den eksisterende vigselsliturgien skal beholdes, men at det skal utarbeides en til, sier han.

LES OGSÅ: Rekorddeltakelse ved kirkevalget

Uenighet

Krogh beskriver stemningen i forhandlingene som positiv, og at det er en velvilje om å nå et omforenet sluttresultat. Det er likevel ikke full enighet i komiteen.

– Diskusjonen går på om den nye liturgien skal være utelukkende for likekjønnede par, eller for alle. Vi som er representanter fra Åpen Folkekirke ønsker at det skal være en ny liturgi for alle.

– Alle kommer nok ikke til å bli fornøyd med sluttresultatet, det klarer vi ikke. De som kun vil ha en liturgi, som kun skal være for mann og kvinne kommer nok ikke til å bli fornøyd, sier han.

Reservasjonsrett

– Hva med prester som ikke ønsker å vie homofile eller lesbiske par?

– Prester skal få lov til å reservere seg mot selve vigselshandlingen, om det går mot deres tro. Men da er det en oppgave for prosten å finne en annen prest. Vi presiserer at ethvert par skal ha rett til å gifte seg i sin lokale kirke.