Fremmer mistillitsforslag mot styret

Derfor ber kuratoren styret i kunstforeningen om å gå

Kurator Andrea Elia Kragerud mener at situasjonen etter at tidligere intendant Leif Magne Tangen fikk sparken er uholdbar. Nå krever hun at styret i kunstforeningen trer av. Og hun er ikke alene.

MISTILLIT: Flere medlemmer av Tromsø Kunstforening mener styret nå må gå.  Foto: Helge Matland

KREVER AVGANG: Kurator Andrea Elia Kragerud er en av dem som krever styrets avgang.  Foto: Privat

nyheter

Situasjonen i Tromsø Kunstforening har vært anspent etter at det 1. mars ble kjent at intendant Leif Magne Tangen hadde mistet jobben. I kjølvannet av oppsigelsen avlyste kunstnerne Jan Freuchen, Lutz-Rainer Müller og Ane Hjort Guttu sine utstillinger ved kunstforeningen i protest mot styrets vedtak. Norsk kuratorforening uttrykte også dyp bekymring.

I forkant av årsmøtet i kunstforeningen, kommer nå også reaksjonene fra medlemmene.

Mistillit

I et brev til styret skriver kurator medlem i foreningen, Andrea Elia Kragerud, at oppsigelsen har ført til en uforsvarlig situasjon for hele institusjonen, og har fått alvorlige konsekvenser for den daglige driften.

– Flere kunstnere har trukket seg og vi, medlemmene i foreningen, aner ikke hva som skjer med tanke på programmet for det neste året. Hvilke alternativer har vi til de avlyste utstillingene? Ingenting er avklart og vi får ikke vite mer av styret enn det offentligheten gjør, sier hun, og fortsetter:

– Styret viser en manglende respekt overfor kunsten og lite forståelse for kulturarbeid. Det kreves tillit og integritet for å bygge opp et kunstprosjekt – det er et lengre samarbeid. Når det ikke finnes tillit mellom foreningen og kunstnerne, da har man et kjempeproblem. Styrets sammensetning og dets rolle bør derfor revurderes, og man bør kanskje få inn flere kunstfaglige representanter.

Til årsmøtet har Kragerud derfor fremmet forslag om et mistillitsvotum.

Ikke alene

Også bildekunstner og medlem i kunstnerisk råd i Tromsø kunstforening, Jan Christensen, har fremmet lignende saker til årsmøtet. Han ber styret redegjøre grundig for oppsigelsen av Tangen, samtidig som han ber om et eget punkt på timeplanen for møtet hvor foreningens medlemmer vurderer sin tiltro til styret.

– Måten styret har håndtert oppsigelsessaken i media, en sak som omhandler både bedriftens renommé og økonomiske utsikter, fordrer svar og forklaringer. Det er ikke lenge siden Klassekampen hadde et tosiders oppslag om hvordan styreleders uttalelser viser fullstendig mangel på faglig forståelse, sier Christensen.

Både Christensen og Kragerud reagerer imidlertid på styrets svar på deres innspill til årsmøtet.

Fremmer ikke sak

«Saker kan reises av medlemmene to uker i forveien, og vil da bli behandlet under punkt 13. «Saker fremmet av medlemmene». Vi kan dessverre ikke se at du fremmer en sak, men at du kommer med innspill til saksliste. Det gjør det vanskelig for styret å behandle ditt innspill, men vi vil gjerne svare deg på noe av det du etterspør fra oss,» skriver styremedlem Hanna Horsberg Hansen til Christensen.

– Det oppleves som håpløst og utrolig byråkratisk at styret forlanger forklaringer for kritiske spørsmål istedenfor å behandle saker som blir meldt inn, sier Kragerud.

LES OGSÅ: Kunstdirektøren tar seg et friår. Nå skal han skrive bok.

I et svar til Hansen påpeker Christensen at kunstforeningens vedtekter, spesifikt at årsmøtet skal behandle saker av stor viktighet for foreningen og saker fremmet av medlemmer, bør være begrunnelse nok for at sakene inkluderes på sakslisten.

– På skikkelig vis

Styreleder i Tromsø kunstforening, Stein Windfeldt, ønsker ikke å kommentere saken, men understreker likevel at alle sakene vil bli behandlet på en formålstjenlig måte.

– Vi har vedtekter for hvordan årsmøtet skal gjennomføres og slik vil det bli gjort, sier han og fortsetter:

– Alle vil få anledning til å fremme sine synspunkter på årsmøtet.

Videre påpekes det i Hansens svar til Christensen at man på årsmøtet skal velge nytt styre, da ut fra kandidater valgt av en valgkomité eller forslag fra salen. Et mistillitsvotum vil altså ikke ha noen funksjon, da medlemmenes tiltro til styret alltid er en sak på årsmøtet.