Dette er skolene i Tromsø som kommer dårligst ut i ny rapport

Ni av ti videregående skoler i de nordligste fylkene har lavere skolekvalitet enn landsgjennomsnittet.

Skolekvaliteten ved Breivang videregående skole vurderes til karakter 1,2 og er dermed den skolen i Tromsø som kommer dårligst ut.  Foto: Tor Farstad

nyheter

Det kommer fram i en rapport utført av Senter for økonomisk forskning (SØF), på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

De har undersøkt kvaliteten på alle videregående skoler i Norge.

– Hvilket fylke du bor i og hvilken videregående skole du går på, kan ha mye å si for hvilke resultater du får på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Under gjennomsnittet

Skolekvaliteten blir i denne rapporten vurdert i en skala fra 1 til 6. Resultatene er beregnet ut fra elever som startet på videregående skole i 2008 og 2009. Skolekvalitet beskriver skolenes bidrag til elevenes utvikling, og er beregnet ut fra totalt syv indikatorer, blant annet andel elever som fullfører på normert tid og gjennomsnittskarakterer på vitnemålet.

Landsgjennomsnittet er på 3,1. Troms har kun en skole som ligger nær gjennomsnittet, nemlig Rå som ligger på 2,5. Resten av skolene ligger under det nasjonale snittet for skolekvalitet.

Slik er karakterene til skolene i Tromsø:

Breivang: 1,2

Breivika: 1,8

Kongsbakken 2,0

Kvaløya: 1.8

Tromsdalen: 1,6

Tromsø Maritime Skole: 2,1

– Bekymringsverdig

– Jeg vil understreke at det er viktig å lese resultatene for enkeltskoler med varsomhet. Det aller viktigste nå er at fylkene tar tak i resultatene, og bruker dem konstruktivt, sier kunnskapsministeren.

I pressemeldingen opplyser de at regjeringen skal i 2017 legge fram en ny stortingsmelding om norsk skole. Forskjeller i skolekvalitet mellom fylker, kommuner og skoler blir et viktig tema.

– En gjennomsnittlig elev som starter på en videregående skole i Finnmark har 60 prosent sannsynlighet for å fullføre skolen innen fem år, mens en gjennomsnittlig elev i Vest-Agder har 79 prosent sjanse for å fullføre. Det er bekymringsverdig. Alle elever bør ha like muligheter for å lykkes, uavhengig av hvor de bor og hvilken videregående skole de begynner på, understreker Røe Isaksen.

Slik er skolekvaliteten ved videregående skoler i Troms:

Bardufoss Høgtun: 2,0

Breivang: 1,2

Breivika: 1,8

Heggen: 2,0

Kongsbakken: 2,0

Kvaløya: 1,8

Nordkjosbotn: 1,6

Nord-Troms: 1,0

Rå: 2,5

Senja: 1,8

Sjøvegan: 1,7

Stangnes: 2,2

Tromsdalen: 1,6

Tromsø Maritime Skole: 2,1