Tvisten mellom Kræmer Eiendom AS og Consto AS

– Kræmer fikk det de har betalt for

Consto-advokat Svein-Dag Karlstad sier at dersom Kræmer Eiendom hadde valgt annerledes, kunne mange tvister vært unngått - kanskje hele rettsprosessen.

SAKSØKTE: Advokat Svein-Dag Karlstad representerer Consto. Her sammen med prosjektleder for forretnings- og kontorbygget på Stakkevollveien, Torgeir Ingebrigtsen. 

TVISTESAKEN

Sted: Nord-Troms tingrett

Parter: Kræmer Eiendom AS mot Consto AS.

Saken gjelder: Saksøker krever erstatning på grunn av feil og mangler etter oppføringen av et forretnings- og kontorbygg.

Dommer: Sidsel Sund Olsen samt sakkyndige meddommere Pål Eian og Morten Sandvik.

Prosessfullmektig Kræmer: Advokatene Ole-Martin Jensen og Kristoffer Schiele som er rettslig medhjelper.

Prosessfullmektig Consto: Advokat Svein-Dag Karlstad.

Generelt: Det er satt av seks dager til saken .

KRÆMER MOT CONSTO

Kræmer Eiendom AS har saksøkt totalentreprenør, utbyggingsselskapet Consto AS. Sistnevnte er en del av Barlindhaug-konsernet.

Utbygger har oppdaget en rekke feil og mangler ved næringsbygget på Stakkevollveien.

Det første kravet var på 6 millioner kroner. I løpet av vinteren har beløpet økt til vel 10 millioner kroner.

Det er spesielt glasskonstruksjonene og tekniske installasjoner som ikke er tilfredsstillende, mener Kræmer Eiendom.

Bygget sto ferdig i 2012 og huser blant annet en Eurospar-butikk. Totalprisen endte på 166 millioner kroner.

nyheter

TINGHUSET: Prosessfullmektigen antydet allerede ved starten av sitt innledningsforedrag at Kræmer gjorde flere, gale valg da bygget ble planlagt. At de i ettertid ønsket andre løsninger, er ikke noe Consto skal belastes med. Likevel har selskapet sagt seg villig til å dekke 1,2 millioner kroner for å få saken ut av verden.

BAKGRUNN: Tromsø-firma saksøker Consto for millioner

Gjeldende rammer

– Kræmer kan ikke påføre entreprenøren ekstra kostnader når Consto har levert innenfor funksjonskravene. Blant annet viser jeg til kravet om kostbare, utvendige løsninger til solavskjermingen som kunne vært ordnet med enkle persienner innvendig. Sistnevnte kostet 150.000 kroner. Kræmer Eiendom derimot, krevde tiltak som kostet langt over millionen - inklusiv en elektrisk heve- og senkeløsning. Da er det forståelig at min klient er avvisende, påpekte advokat Karlstad.

LES OGSÅ: Millionkostnader på enormt energiforbruk

Valgte feil

Prosessfullmektigen mente også at Kræmer gikk i mot arkitektoniske løsninger som Consto kom med. Her trakk Karlstad fram glasstaket over felleskantinen som endte opp som et betydelig problem solvarmemessig sett. Den valgte løsninger - som ble redusert fra 400 til drøye 200 kvadratmeter - førte i ettertid til kostbare tilleggstiltak fordi det på det verste ble målt temperaturer i rommet på 33-34 grader.

Skifte hele taket

– Etter at solavskjermingen var på plass, gikk Kræmer til det skritt å forlange at Consto skulle skifte ut hele glasstaket. Det til tross for at entreprenøren - i utgangspunktet - fikk Kræmer med på å redusere størrelsen. En slik endring vil koste flere millioner kroner og er - sett fra vår side - et uakseptabelt krav, understreket advokat Karlstad.

Over minstekravet

Han avviste også påstanden om at ventilasjonsanlegget ikke holdt mål:

– Her viser målingene at anlegget leverer etter kravene. Når innetemperaturen blir unormal, skyldes det andre ting - eksempelvis manglende solavskjerming og for store glassflater. De negative effektene er ikke noe Consto vil utbedre, sa Karlstad og viste på nytt til de advarslene entreprenøren kom med i planleggingsprosessen, men som byggherren ikke ville lytte til.