Tomasjordnes:

Krever stans i havneplaner

Velforeningen på Tomasjordnes krever at kommunen stanser planer på en småbåthavn for 120 båter.

FOR STORT: Lyngnes mener at det planlagte havneanlegget er for stort og omfattende for Tomasjordnes. Flytebrygga vil starte fra kaia bak ham.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Da reguleringsplanen for Tomasjordnes ble godkjent for snart 12 år siden var en av de inngående delene en småbåthavn like sør for boligfeltet.