Tomasjordnes:

Krever stans i havneplaner

Velforeningen på Tomasjordnes krever at kommunen stanser planer på en småbåthavn for 120 båter.

FOR STORT: Lyngnes mener at det planlagte havneanlegget er for stort og omfattende for Tomasjordnes. Flytebrygga vil starte fra kaia bak ham. 

nyheter

Da reguleringsplanen for Tomasjordnes ble godkjent for snart 12 år siden var en av de inngående delene en småbåthavn like sør for boligfeltet.