Tromsø-rektorer slakter nasjonal skolevurdering

To av rektorene ved skolene som kommer dårligst ut i Tromsø kjenner seg ikke igjen i vurderingen som er gjort av skolekvaliteten i de videregående skolene.

STILLER SPØRSMÅL VED RAPPORTEN: Eva Sparrman, rektor ved Breivang vgs., stiller seg undrende til rapporten og om resultatet. Hun mener rapporten gir en feilaktig og forenklet fremstilling av skolen. Arkivfoto 

nyheter

Mandag ble resultatene fra en rapport utført av Senter for økonomisk forskning (SØF), på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, offentliggjort.