Nå får alle barn plass i byens barnehager

Tromsø kommune har sendt ut tilbud om barnehageplass til alle foreldre med rettighetsbarn.

INN I VARMEN: Brage Sollund (Ap) kan si seg fornøyd med at alle rettighetsbarn kommer inn i barnehagevarmen. Det synes både barna og enhetsleder for Tromsøya vest barnehager, Hilde Dahl Djupnes, er helt topp. 

nyheter

– Nå er vi i mål og har sendt ut skriftlig tilbud om barnehageplass til foreldrene. Alle rettighetsbarn får plass, og til og med noen til. Dette er en helt annen situasjon enn for bare 3-4 år siden, sier byråd for utdanning, Brage L. Sollund (Ap).

LES OGSÅ: Barna svingte seg med Kongsbakkens danselinje

Dugnad

Sollund vil ikke ta all æren for barnehagedekningen selv.

– Dette har vært et stort dugnadsprosjekt på tvers av partigrenser, lokalt og nasjonalt, som har skjedd over flere år. Det startet med Herman Kristoffersen, og så gjorde Arild Hausberg en god jobb, og det samme gjorde det forrige byrådet som jeg også må skryte av. Nå skal vi videreføre arbeidet. Dette er et eksempel på at det fungerer å løfte sammen, sier Sollund.

LES OGSÅ: Se hvem som dukket opp i barnehagen

Samisk venteliste

Hilde Dahl Djupnes er enhetsleder for Tromsøya vest barnehager.

– Sjømannsbyen barnehage er en av barnehagene som har ledig plass. Her vurderer vi å opprette en samisk base, da det er venteliste der. Vi har ansatte som behersker samisk i barnehagen, så det kommer an på interessen, sier hun.

Ikke alltid førstevalget

Selv om alle med rettighetsbarn nå har fått tilbud om barnehageplass, er det ikke alle som får plass i barnehagen de ønsker seg.

– Vi strekker oss for å innfri folks førstevalg, men det betyr nødvendigvis at det blir fullt i noen barnehager. Folk legger ulike ting til grunn når de velger barnehage, det være seg at den er i nærmiljøet, eller at barnehagen er nær arbeidsstedet deres.

LES OGSÅ: Mener barnehagen ikke har godt nok tilbud

Djupnes legger til at flere som har barn i Sjømannsbyen barnehage på Mortensnes er folk som jobber i nærheten, som på Jekta.

Tromsø blir attraktiv

Brage L. Sollund mener barnehagedekningen bringer mye positivt til Tromsø.

– Jeg er jo selv småbarnsfar og vet at det er en sikkerhet at det er nok barnehageplasser, og gode barnehager. Det gjør det mer attraktivt for folk å få barn, men også for folk å flytte til Tromsø for å jobbe når de vet de får barnehageplass, sier byråden.