Vil ha store kutt i pensum på skolen

Mindre pensum-mengde og mer dybdeundervisning vil gjøre at elevene lærer mer, mener Ingrid Skjelmo (H).

KUTT I PENSUM: Ingrid Skjelmo mener man må tørre å kutte enkelte deler av pensum. Her står hun fremover Breivika Videregående skole. 

nyheter

Regjeringa la denne uka fram en stortingsmelding om innholdet i skolen. Det kan bety store endringer i norsk skole, og Ingrid Skjelmo i Tromsø Høyre mener flere av forslagene er nødvendig.

Kutt i pensum

– Det viktigste forslaget i stortingsmeldinga er å kutte i pensummengden på grunn- og videregående skole. I dag er det veldig mye detaljstyring. Det er så mye pensum elevene skal gjennom, at de ikke rekker å sette seg ordentlig inn noen felt før de må videre. Derfor foreslås det nå å kutte ut enkelte ting, for å få tid til å fordype seg, sier hun.

– Hvilke deler av pensum vil du kutte?

– Man kan spørre om de som er svakest i matte på ungdomsskolen trenger å ha like mye matte som de som virkelig brenner for det, og ønsker å satse på realfag. Da burde man tenke på å innføre nivådeling allerede på ungdomstrinnet, sier Høyre-politikeren.

For spesifikke læreplanmål

Et av læremålene på ungdomsskolen lyder at eleven skal kunne «Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassene, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn».

LES OGSÅ: "Nynorsk gjør mer skade enn nytte"

– Det blir veldig spesifikt. Er det virkelig nødvendig at alle skal måtte lære om rørsler i luftmassene? Skoleeierne og lærerne må få mer frihet til legge opp undervisningen selv, sier hun.

Vil ikke kutte ut urfolk

– Elevorganisasjonen har uttalt at de vil kutte i undervisning om urfolk og fotosyntesen. Kan du stille deg bak det?

– Nei, hvis det er en ting jeg ikke vil kutte så er det undervisning om urfolk. Det trenger de kanskje uansett å lære mer om sørpå.

LES OGSÅ: Leksefri skole

Mer praktiske fag

Et annet forslag i stortingsmeldinga er økt satsing på praktisk-estetiske fag.

– Det er litt uenighet internt i Høyre når det kommer til praktisk-estetiske fag som heimkunnskap og kunst og håndverk. Men ungdomsskolen har blitt veldig teoritung, og da synes jeg praktiske fag har en stor verdi, sier hun.