Tre Troms-skoler med i pilotprosjekt

Tre skoler får nasjonal prøve i matematikk.
nyheter

Elever ved 4. trinn på Gyllenborg og Storelva skole, samt Storsteinnes skole i Balsfjord deltar i perioden 25. april til 10. mai i en pilot for nasjonal prøve i regning.

Det er Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen som er ansvarlig for prosjektet.

Totalt 2.500 elever deltar i utprøvningen av oppgavene, som er tenkt for nasjonal prøve i regning for 5. trinn fra høsten 2017.