Vil ha 50 mill. hvis Lyngen skal bli Tromsø

Dersom Tromsø og Lyngen kommuner slår seg sammen vil Lyngen ha utbedret veien mellom Svensby og Lyngseidet.
nyheter

Det fremgår av en søknad som er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søknaden er sendt på vegne av Tromsø og Lyngen, og gjelder kostnader for nødvendig oppgradering av infrastruktur som følge av kommunesammenslåing.

I søknaden skriver sektorsjefen for plan og næring, Viggo Jørn Dale, at fylkesveien mellom Svensby og Lyngseidet er i så dårlig forfatning at den ikke vil kunne fungere som hovedåre inn til Tromsø.

Det søkes om ti millioner kroner fra departementet som en del av kostnadene for kommunesammenslåing, og det legges til grunn at fylkeskommunen skal stå for det overskytende 40 millionene.

I finansieringsplanen for veistrekningen (som er 42 km lang) beskrives oppgraderingen som en «minimumsløsning» – og man ønsker å legge ny asfalt, rette ut enkelte strekninger, sprenge bort en del bergnabber og utspring og skifting av drenering og rør.