Tromsø får 15 mill. ekstra til kollektivtrafikk i år

Regjeringen har nå fordelt 400 ekstra millioner kroner i såkalte belønningsmidler til de største byene i Norge. Av disse havner 15 i Tromsø.
nyheter

Fra før har Tromsø fått 60 millioner fra staten for å skape bedre forutsetninger for kollektivtrafikk. Dette har vært en del av en pott på til sammen 980 millioner kroner som har vært delt ut til de ni største byområdene.

- Det var veldig gledelig nyhet. Det kjente jeg ikke til før du ringte, sier kommunaldirektør for byutvikling, Øystein Nermo.

Ifølge ham er dette svært velkomne penger som vil bli brukt med omhu.

Må bli enige med fylket

- Vi holder jo på med oppgradering av Stakkevollveien som er veldig viktig, men om vi kommer til å bruke pengene der er for tidlig å si noe om, sier han.

Pengene skal som sagt brukes til å gjøre kollektivtrafikken mer effektiv, og tidligere er midlene brukt til blant annet utbedring av holdeplasser og fortau. Hvorvidt de ekstra 15 millionene kroner vil gå til det samme må kommunen bli enig med fylkeskommunen om. Det er fylkeskommunen som får utbetalt pengene som skal videreføres til Tromsø.

LES OGSÅ: Nå kommer det store kollektivtransportløftet

- Vi må gå i dialog med fylket for å bli enige om hvordan pengene skal fordeles. Vi har laget en strategiplan for kollektivtrafikken sammen med fylket, så vi må bli enige om videre prioriteringer, sier Nermo.

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg, ønsker å være mer offensiv med tanke på Stakkevollveien.

- Det er jo en kjempenyhet at vi har fått 15 millioner kroner ekstra. Vi har sendt søknad på 30 millioner kroner i samarbeid med fylket for å kunne lage oppvarmet sykkelbane langs Stakkevollveien, så jeg tror vi absolutt bør kunne satse de ekstra midlene der, sier hun.

Streng avtale

I 2015 fikk Tromsø 71,5 mill. kr i belønningsmidler, i 2016 altså til sammen 75 mill. kr, neste år og i 2018 er kommunen tildelt 64,5 mill. kr per år.

I avtalen om belønningsmidler som Tromsø har inngått med Samferdselsdepartementet er målsettingen at kollektivbruken skal økes med 20 prosent til 2018. Samtidig skal det ikke være vekst i privatbilismen.

Det tredje kriteriet som skal ligge til grunn for belønningsmidlene er at gang- og sykkelbruken øker kraftig. Derfor er det ifølge Ramberg veldig positivt å få til oppvarmet sykkelbane langs Stakkevollveien.

- Det vil utbedre fremkommeligheten for sykler betraktelig om vinteren - og vi vil slippe å bruke brøytebudsjett på det. De midlene kan vi heller satse på å gjøre busstraseene mer fremkommelige vinterstid, sier byråden.