Veterinær-vaktavtale skaper store utfordringer

Må omprioritere 750.000 kroner i budsjettet

En lovpålagt veterinærordning skaper hodebry for kommunen som nå må gjøre omprioriteringer av 750.000 kroner.

VIKTIG: Leder for Evidensia Tromsø Veterinærsenter, Marit Vader, er klar på hvor viktig hun mener det er viktig at ordningen fortsetter. Foto: Mia Degerstrøm  Foto: Mia Degerstrøm

PENGER: Finansbyråd Jens Ingvald Olsen (t.h.) og byrådsleder Kristin Røymo, må omprioritere 750.000 kroner i budsjettet, om kommunestyret godtar at den lovpålagte veterinærvaktordningen skal fortsette. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

1. mai går avtalen mellom Tromsø kommune og veterinær-vaktordninga ut.

Evidensia Tromsø Veterinærsenter, AniCura Dyreklinikk og stordyrsveterinær Marianne Kilvær har hatt det lovpålagte veterinærberedskapen for kommunen, som nå i all hast må finne midler for å ivareta ordningen blant de såkalte «frie midlene» i kommunen.

Les også: Setter av millioner for å fikse kommunale lovbrudd

– Vi fikk denne saken på byrådskonferansen mandag og har ikke mulighet til å behandle den før økonomiplan-behandlingen i mai. Vi fikk saken veldig sent og en tilleggsbevilling på 750.000 kroner i budsjett er noe som må behandles i kommunestyret. Byrådet har ikke fullmakt til å gjøre det uten vedtak i kommunestyret, sier finansbyråd Jens Ingvald Olsen til iTromsø.

– Må omprioritere

Olsen vil ikke forskuttere hva som vil skje dersom kommunestyret sier nei til bevillingen.

– Det er et krav fra staten at det skal være en slik tjeneste. De går inn med en del, men kommunen må finne midler innenfor de frie midlene, som i stor grad er ufrie, sier Olsen, som legger til at det er svært få lovpålagte oppgaver, der kommunen selv må bidra av de frie midlene.

Konsekvensen er i hvert fall klar.

Les også: Bruker tusener på å kremere kjæledyr

– Det må omprioriteres fra noe annet i så fall. Det er en vanskelig prioritering og en av de mange dilemmaene vi har i en trang kommuneøkonomi, sier Olsen.

Han har forståelse for kravet.

– Det er behov for å ivareta dyrevelferden og det er et krav om en veterinærberedskap for smådyr. Klart, hadde Tromsø vært en landbrukskommune, hadde det vært flere veterinærer for stordyr og vi hadde hatt større kapasitet, men det er såpass få veterinærer her, så det finnes ikke kapasitet til å utføre alle de oppdragene som er nødvendige, forklarer finansbyråden.

Les også: Berger veterinæravdeling i Tromsø

– Kjempeviktig

Leder for Evidensia Tromsø Veterinærsenter, Marit Vader, er klar på hvor viktig hun mener det er at ordningen videreføres.

– Vi har fått positive signaler fra kommunen og det er veldig viktig. Dyr blir ikke bare syk i åpningstidene, det kan være en hest med kolikk eller en hund i fødsel som man må ta hånd om. Det handler om dyrevelferd, påpeker Vader.

Veterinærvakta har vært delt mellom flere.

– Dyrelegene har fulle dager fra før og lange dager, så derfor er det viktig å ha en slik ordning, der man også kompenseres. Vi vil gjerne hjelpe så mye vi kan, men må også verne om fritiden vår. Derfor deler vi belastningen mellom flere, forklarer Vader.

Vaktordningen rullerer og de forsøker å ha best beredskap til enhver tid.

– Det er fem dyreleger hver på de to klinikkene, i tillegg til stordyrsveterinæren. Vi samarbeider og forsøker hele tiden å ha best kompetanse tilgjengelig på vakta, som jeg mener er kjempeviktig at kommunen fortsetter med, sier Vader.