Kvaløyforbindelse

– Løser ikke beredskaps-problemer

Tidligere byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp) mener at forslaget om ny bru til Selnes ikke løser et av de viktigste problemene på Kvaløya.

KRITISK: Britt Hege Alvarstein mener at en bru til Selnes kun løser noen få problemer – og at et av de viktigste, beredskapen til Tromsø brann og redning, ikke løses. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

SELNES-ALTERNATIVET: Slik ser veivesenet for seg at bru til Selnes kan se ut. Illustrasjon: Statens veivesen 

nyheter

– Jeg fikk i sin tid inn ny Kvaløyforbindelse i Transportplan Tromsø fordi vi var nødt til å løse beredskapskrav til Tromsø brann og redning. Det nye forslaget om bru til Selnes vil ikke løse disse problemene, sier Alvarstein.

Hun mener at det som i utgangspunktet var et av primærkravene til ny forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya, helt har gått i glemmeboka.

Les også: Byrådet utelukker ikke bompenger på Sandnessundbrua

Store økonomiske konsekvenser

– Det vil få store økonomiske konsekvenser for kommunen dersom vi ikke løser disse problemene samtidig som vi får ny forbindelse over Sandnessundet, sier hun.

Hun frykter at kommunen må se for seg to svært uattraktive alternativer dersom trafikken til Kvaløya skal gå via to mer eller mindre parallelle bruer.

– Vi kan bli nødt til å bygge ny brannstasjon på Kvaløya – eller så kan vi bli nødt til å lage bredere veier – med trafikkmønsteret det vil medføre – helt fra Eidkjosen til Selnes, sier Alvarstein.

Les mer: Byrådet snudde – nå går de for bru til Selnes

Hun sier at kostnadene vil bli enorme for dette.

Og fortsetter:

Løser ikke Giæverbukta-problemene

– For ikke å snakke om trafikkforholdene fra Giæverbukta til bruene – der har man overhodet ikke planlagt hvordan man skal løse problemene, sier hun.

Ifølge henne har Arbeiderpartiet og de øvrige byrådspartiene stirret seg blind på prioriteringene fra Statens vegvesen.

Hun anser argumentet om at «man må bygge nå – ellers blir det ikke bygget» som uten innhold.

– De sier at «Staten» har sagt si og så, men det er ikke «Staten» som har sagt noe som helst. Det er kun veivesenet som har sagt noe – ingen andre, sier Alvarstein.

Hun merket seg derfor at det var en avdelingsdirektør fra veivesenet som var invitert til representantskapsmøtet i Arbeiderpartiet – der partiet vedtok å forlate Håkøya-alternativet til fordel for Selnes-bru.

Les mer: Arbeiderpartiet forkaster tunnel til Håkøya

«Reinspikka propaganda»

– Jeg mener at hele møtet var reinspikka propaganda fra byrådets side, og at man brukte svært vikarierende argumenter for å få med seg representantskapet, sier Alvarstein.

– Om de mener at det var så travelt å få på plass Kvaløyforbindelse – hvorfor gjorde de ingenting da de styrte tidligere? Det var først etter at jeg brukte beredskapsproblematikken som brekkstang at forbindelsen ble aktuell, sier Alvarstein.

Hun mener at en løsning med Håkøya-alternativet ville blitt langt mer fremtidsrettet.

– Vi ville kunne få etablert «miljøbyen Eidkjosen» – et knutepunkt for hele området med videregående skole, ungdoms- og barneskole, barnehager og andre offentlige tjenester – og et fungerende «park & ride-anlegg» for alle som trenger å ta seg til byen, sier Alvarstein.

Les mer: Dette sier Ramberg om kritikken fra Alvarstein