Nav gir vanskeligstilte støtte til å kjøpe sykkel

For familier med vanskelig økonomi er det mulig å kjøpe en rimelig sykkel med støtte fra Nav. Det er en ordning få kjenner til.

SYKKEL-NAV: Prosjektleder Janne Wilhelmsen i Nav og prosjektleder Gjert-Henrik Vedeler i Sykkelbyen håper Nav-støtten bidrar til at barn får seg sykkel, uavhengig av foreldrenes økonomi. 

nyheter

Sola skinner, veiene er bare og sykkelsesongen er i full gang i Tromsø, men det er ingen selvfølge at alle barn har sin egen sykkel.

Ifølge Nav Tromsø lever nesten 800 av byens 14.000 barn og unge i alderen 0 til 17 år i en husholdning med vedvarende lavinntekt.

Les også: 733 barn i Tromsø lever under fattigdomsgrensa

Mørketall

– Ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå er det nå 791 i denne aldersgruppa i Tromsø, for tre år siden var det 700. I Tromsø er det i tillegg slik at det finnes flere som har inntekter over lavinntektsnivået, som likevel er relativt fattige fordi de har høye utgifter på grunn av bokostnader, sier Janne Wilhelmsen, prosjektleder barnefattigdom i Nav Tromsø.

Barn av eneforsørgere og innvandrere er overrepresentert i gruppa. Wilhelmsen viser til at det også finnes barn som lever i familier som har dårlig økonomi, men som ikke er i NAV-systemet, fordi foreldrene jobber og vil klare seg selv. Hun tror derfor at det reelle tallet for barnefattigdom er høyere enn det som fremkommer av statistikken.

Les også: Her får Rebekka én million kroner

Lite kjent

Nav bidrar allerede med hjelp til å finansiere fritidsaktiviteter for barn, enten det dreier seg om fotball, håndball eller kulturskole. Gjennom Utstyrsbasen leier Tromsø kommune i tillegg ut ski og sykler i tidsbegrensede perioder.

Wilhelmsen mener imidlertid at barn skal ha sin egen sykkel, på varig basis. Hun tror imidlertid at ordningen hvor Nav støtter kjøp av sykkel for alle familier som trenger støtten og som søker, er for lite kjent.

Les også: "Nav skal sikre barnas situasjon og behov"

– Vi tenker at barn skal ha egen sykkel. Fattigdom handler om å være utenfor og ikke få være med på det andre barn deltar på. Mulighet til å få dekket sykkel fra Nav er behovsprøvd, og for å sikre at støtten går til dem som trenger det må man dokumentere utgifter og inntekter, sier Janne Wilhelmsen.

Les også: Hva skjer når man ikke har råd til å sende barna på fotballtrening?

Ønsker søkere

Prosjektleder for Sykkelbyen Tromsø, Gjert-Henrik Vedeler, mener sykkel er viktig for barn av flere grunner.

– I de fleste familier har barn sykkel. De som ikke har tilgang til sykkel vil føle seg utelatt og sosialt isolert. Sykling er viktig for barns motoriske utvikling, og for å forebygge fysiske og psykiske problemer. Sykkel gir også barna ferdigheter som gjør dem trygge i trafikken, sier Vedeler.

Nå håper de begge at foreldre som sliter økonomisk, benytter seg av muligheten som finnes for å kjøpe barn sykkel.

– Vi synes det er viktig å kommunisere ut at familier som lever med vanskelig økonomi kan søke Nav om støtte til å kjøpe en sykkel til barnet sitt, sier Wilhelmsen.