Anslår at maks en tredjedel av prestene i Tromsø vil reservere seg mot vigsel av homofile

Domprost Herborg Finnset er forberedt på at det er prester i Tromsø som vil reservere seg mot å vie homofile par i kirken.

FOR HOMOFILT EKTESKAP: Domprost i Tromsø, Herborg Finnset, er selv positiv til den nye liturgien om homofilt ekteskap, men forteller at det er prester i Tromsø som nok vil reservere seg mot å vie homofile i kirken. 

nyheter

Det var under Kirkemøtet mandag forrige uke at flertallet i det høyeste organet i Den norske kirke stemte for vigsel av homofile i kirken. Forslaget fikk et flertall på 88 av de 115 delegatene.

– Mange i Tromsø synes det er fint og har arbeidet for dette, men så er det noen som ikke synes det og mener dette er leit, forteller domprosten i Tromsø en uke etter at nyheten ble kjent.

Ingen fullstendig oversikt

– De fleste prestene i Tromsø vil vie par av begge kjønn. Jeg vil tro at maksimalt én tredjedel av prestene her vil reservere seg mot vielser av homofile, anslår Finnset, som i dag ivaretar arbeidsgiverfunksjonen for 19 prester i Tromsø domprosti.

Hun legger til at det fremdeles er tidlig i prosessen, og at hun ikke har den fullstendige oversikten over hvem som er for og imot vielse av homofile par.

– Jeg har ikke utført noe spørrerunde for å få oversikt over hvem som er for og imot. Det som er viktig nå er at man kan ha en åpen kommunikasjon i en sårbar situasjon.

LES OGSÅ: - Den fineste kirken er utendørs

Må finne erstatter

Slik vedtaket i Kirkemøtet er fattet kan homofile gifte seg i alle landets kirker. Dersom en prest velger å reservere seg mot å vie homofile, må arbeidsgiver finne en erstatter.

– Selv om prestene sier nei til å vie homofile, kan ikke prestene stenge kirken. Da vil det være opp til meg som domprost å finne noen andre som kan utføre vielsen. Du vil med andre ord ikke bli stengt ute fra den aktuelle kirka, understreker Finnset.

Hun mener det er større tetthet i andre fylker av prester som vil reservere seg, enn det er i Troms.

– Vikarspørsmålet er enklere å løse her i Tromsø fordi vi har flere prester på et lite geografisk område. Skulle vi bli nedrent av vielser, så ordner vi det, konstaterer domprosten.

Nødvendig

– Hva synes du som domprost om den nye liturgien for homofilt ekteskap?

– Jeg synes det er veldig fint. Jeg er glad for at Kirkemøtet gjorde et vedtak med så stort flertall. Jeg tror dette er veien å gå. Et kompromiss kan være bra – at liturgien i dag blir stående, og så får vi i tillegg en ny med inkluderende innhold. På den måten kan man bruke begge, og det var nok et nødvendig kompromiss for å få det gjennom.

– Hva mener prestene som er imot homofilt ekteskap om den nye liturgien?

– De synes det er vanskelig. Det har skjedd såpass nylig at vi ikke har hatt noen samtaler om det ennå. Vi må leve med at vi har ulike meninger i en sak som det er knyttet mange følelser til. Vi må finne ut av hverandres situasjoner, og legge til rette for at vi får til å jobbe sammen, sier Finnset.

Skal reservere seg

Sogneprest i Ullsfjord, Vidar Nes Mygland, er blant prestene i Tromsø domprosti som vil reservere seg mot å vie homofile par i kirken.

– Hvordan reagerte du da det ble klart at flertallet stemte for å la homofile gifte seg i kirken?

– Det hadde vært klart ganske lenge at det var det som ville bli utfallet, men det er trist det som har skjedd, sier Mygland.

– Hvorfor ønsker du ikke å vie homofile par?

– Det er ut fra hvordan bibelen omtaler dette spørsmålet, som gjør at det ikke er en åpning for det.

Hva synes du om at et så stort flertall sier ja til forslaget?

– Det er vel et uttrykk for hvor langt kirken har kommet i den liberale retning, og hvor få som holder fast ved det bibelen sier, til tross for at det er den vi jobber etter.

Han forteller videre at å vie homofile i kirken vil være uforenelig med det løftet han har gitt som prest om å forkynne Guds ord klart og rent, og leve etter det.

– Heldigvis kan jeg reservere meg, og dermed fortsette arbeidet som prest, legger han til.

På høy tid

Studentprest Gunhild Svalastog er blant prestene i Tromsø som ønsker den nye liturgien hjertelig velkommen.

– Dette er veldig fint, synes jeg. Dette har vi ventet på lenge – at voksne mennesker som elsker hverandre skal kunne gå inn i et forpliktende forhold med kirkas velsignelse. Det har vært en lang prosess, og jeg mener vi er modne for dette vedtaket nå.

Hun viser til at konseptet ekteskap har forandret seg til alle tider, og at det er en utvikling som må gjenspeiles i liturgien.

– Det er på høy tid med en revisjon. Blant presteskapet i Tromsø er det nok blandede syn på dette, men det blir ikke vanskelig å finne en god prest til å vie homofile. Det er det mange som gjerne gjør. Det er et stort flertall i Tromsø som er positive til vigsel av homofile, konstaterer Svalastog.