Idédugnad om grønn transport

Kommunen vil at flere skal komme seg ut av «bilboksen» og ta i bruk grønne transportmidler. Nå etterlyser de innspill på hvordan dette skal kunne gjennomføres.

SEMINAR: Verdensteateret var nesten fullt av interesserte tilhørere til seminaret om grønn transport og grønn byplanlegging, som byråd Ragni Løkholm Ramberg hadde invitert til. Foto: Chrster Pedersen 

GRØNT: Flere skal bruke sykkel som transportmiddel, mener kommunen.  Foto: illustrasjon

nyheter

SENTRUM: – Vi må få folk til å velge å reise grønt, og da må det bli attraktivt å gjøre det. Det er ikke noe uoppnåelig å få flere til å sykle, gå eller ta bussen.

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg, sier at en omlegging av transportmønstret i Tromsø er nødvendig av flere grunner.

– Ikke minst fordi vi er forpliktet til det rent økonomisk. Om kommunen skal fortsette å få belønningsmidler – og kunne få en bymiljøavtale – så må det være nullvekst i privatbilisme, og økning i grønne transporter, sier hun.

Les også: Tromsøværingene skal få lære mer om grønn transport.

Svevestøv ett aspekt

De viktigste argumentene for at flere må la bilen stå hjemme er miljø og helse.

– Dager som denne, når svevestøvet ligger tykt over byen, da er det eneste som hjelper at flere lar bilen stå. Det er så mye støv i byen at det er helsefarlig, vi puster inn en masse giftstoffer, sier hun.

Det er imidlertid utfordrende å få flere til å tenke annerledes når det kommer til bilbruk. Derfor inviterte hun og kommunen onsdag til seminar om grønn transport. Seminaret, som foregikk på Verdensteatret, trakk til seg omtrent 100 oppmøtte.

– Vi ønsker at slike seminarer skal være et møtested der vi får kreative innspill fra publikum og andre på hvordan vi skal gå til veie for å nå målene, sier Ramberg.

Eksperter foreleste

Til seminaret på Verdensteatret var en rekke eksperter og politikere invitert for å fortelle om hvordan eksempelvis byplanlegging kan stimulere til økt grønn transport.

Erfaringer fra Tromsø kommunes eget arbeid med å stimulere til økt bruk av sykkel og gange, ble også trukket fram. Per i dag er det flere arbeidsgrupper i kommunen som jobber med mer miljøvennlig transport.

– De kan vise til at arbeidet nytter. Vi har hatt en kraftig økning i antall syklister de siste årene – til tross for at vi har klimatiske utfordringer, sier Ramberg.

Første av flere

Seminaret på Verdensteatret var et av flere seminarer om lignende problemstillinger, sier hun videre.

– Vi skal blant annet bruke denne type seminar når vi skal behandle sentrumsplanen. Da vil vi invitere til et møte der vi politikere blir utfordret på hvordan vi skal kunne løse problemene, forklarer byråden.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter