Fikk avslag på søknad om tilskudd

36 søkere søkte om over 1,5 millioner kroner.

  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

Ti frivillige virksomheter i Tromsø har fått avslag på søknaden om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2016.

Det kommer fram i Tromsø kommunes postjournal.

36 søknader

Ved fristen 4. mars 2016 var det kommet inn 36 søknader til frivillig virksomhet, herav 30 søknader til tiltak og seks søknader til drift.

Samlet søkes det om 1.533.700 kroner, mens IMDI har satt til disposisjon 197.348 kroner for Tromsø kommune for tilskuddsåret 2016, opplyses det i avslagsbrevet som er sendt ut til virksomhetene som har søkt.

Disse fikk avslag

Ishavsbyen Fotballklubb, Blandakoret Nordaførr, Gjengen på Glattisen, Tromsø Soppforening, Musica, Norsk Russisk Forening, Forhåpningen AS, Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), Brensholmen/Sommarøy Utviklingslag og Norges Blindeforbund Troms har fått avslag på sine søknader om midler.