Sandra Borch angriper regjeringens mobbeplan

Sandra Borch er forbannet over det hun mener er politikernes manglende vilje til å håndtere mobbeproblemer.

ALVORLIG: Sandra Borch mener ingen politiske partier tar mobbing alvorlig nok og at kunnskapsministerens kortsiktige tiltak ikke vil løse problemet. 

SANDRA BORCHS TILTAK MOT MOBBING
  • Færre elever i klasser og mindre skjemavelde for lærerne
  • Flere helsesøstre
  • Rektorutdanning
  • Styrke rettssikkerhet på Internett
  • Løpende evaluering av arbeidsmiljø
  • Spesialpedagoger inn tidligere
  • Kunnskapsbaserte mobbeprogram
  • Rådgiverteam i alle kommuner
  • Nasjonalt organ for mobbesaker/mobbeombud i fylkeskommunene
nyheter

Sandra Borch mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens tiltak mot mobbing ikke går langt nok.

– Min erfaring etter å ha reist rundt og holdt foredrag på fylkets skoler er at mobbing er et større problem enn både politikere og skoleledelse innser. Det er altfor mange som faller utenfor statistikken da de ikke tør å si ifra, sier Borch til iTromsø.

Derfor etterlyser hun nå en kunnskapsminister som våger å ta opp kampen mot mobbing og se på det store bildet, og ikke bare fikser enkeltsaker med det hun anser som lettvinte tiltak.

Les også: Har fått 196 mobbesaker på fire år

Sammensatt problem

Det var forrige uke regjeringen lanserte en rekke nye tiltak for å gjøre skolene bedre rustet i kampen mot mobbing. Blant tiltakene er aktivitetsplikt, styrket klageadgang, styrket Barneombud og dagbøter.

– Mobbing er et sammensatt problem og mobberne har ofte blitt mobbet selv. Å flytte de som mobber er bare å flytte utfordringen til en ny skole og det løser ingenting. Med slike enkle løsninger fraskriver politikerne seg ansvaret og legger det over på skolen og mobberen. Det som hjelper er mer ressurser til skolene slik at hver elev kan bli sett og hørt.

Mobbing er med andre ord et samfunnsproblem som også kan være med på å forklare frafall i skolene.

Se Sandra Borchs egne tiltak mot mobbing i faktaboksen!

Les også: Kunnskapsministeren vil gi dagbøter til skoler (iTromsø Pluss)

Egne opplevelser

– Nordnorske skoler kritiseres ofte for det høye frafallet og jeg tror mye av det kommer av at unge ikke føler seg ivaretatt. Det er en kjempestor utfordring i seg selv, men kan også føre til at mange ikke kommer seg ut i arbeidslivet. Mobbing er et problem som ingen politiske partier tar alvorlig nok, sier Borch.

Hennes tilnærming til problemet er også preget av hennes egne opplevelser gjennom skoletiden.

– I denne saken snakker jeg ikke som politiker, men som medmenneske og ei som har kjent utfordringene på kroppen. Jeg har gått gjennom hele skoleløpet med masse mobbing og enkle løsninger som å bøtelegge skolene og flytte mobbere ville ikke ha hjulpet meg. Det som hjelper er å forebygge problemet og til det trenger man ressurser.

Les også: Familie har i lang tid kjempet for at barnet skal slippe mobbing

Selvmord

Et annet aspekt ved mobbing, som ofte ikke nevnes da det også er et vanskelig tema, er selvmord blant unge mennesker.

– Verken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmord blant unge voksne. Det er alvorlig, og nå trenger vi politikere som står opp og kjemper for mange unge der ute som sliter hver dag. Jeg blir forbanna når jeg ser den manglende viljen fra politikere til å sette av ressurser, avslutter Borch.