50-åring ble dømt for dobbeltdrapene – nå blir det ny rettssak

Dobbeltdrapet på Kvaløysletta skal opp i lagmannsretten til høsten. Det skjer etter at den dømte 50-åringen anket dommen fra tingretten.

Drap, Kvaløysletta, Steinsund, politi,   Foto: Tom Benjaminsen

LAGMANNSRETTEN: Dobbeltdrapene på Kvaløysletta skal behandles av Hålogaland lagmannsrett i full bredde, sier førstestatsadvokat Lars Fause som var aktor i saken. Her sammen med forsvarer, advokat Aasmund Olav Sandland.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

SENTRUM: Førstestatsadvokat Lars Fause, som var aktor i saken, sier at neste rettsrunde starter 5. september. At drapssaken ikke kunne behandles før, skyldes tidspress – både hos retten og forsvareren, advokat Aasmund Olav Sandland.

Les alt om Kvaløyadrapene her.

Full gjennomgang

– Det er satt av ti dager til en full gjennomgang av saken hvor en 50-årig tromsømann ble kjent skyldig i overlagt drap på Hermod Magne Steinsund og forsettlig drap på Stein Håvard Larsen i september 2014, sier Fause.

50-åringen ble dømt til lovens strengeste straff – 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Han må også betale 800.000 kroner i erstatning til de etterlatte og tåle inndragning av flere våpen og ammunisjon.

Spekulasjoner

Etter at dommen falt i begynnelsen av forrige måned, uttalte advokat Sandland følgende til iTromsø:

– Dette er etter min mening en dom basert mer på spekulasjoner og antakelser enn håndfaste og konkrete bevis. Retten hopper over flere vesentlige elementer rundt drapet på Hermod Magne Steinsund – blant annet det faktum at det ikke er hørt skudd og hva som var det faktiske dødstidspunktet. Dette har vært sentrale temaer i forsvarets arbeid.

– Det er også flere uklarheter i omstendighetene rundt Stein Håvard Larsen, som ikke har blitt funnet, uttalte forsvareren.

LES OGSÅ: – Vi har hatt en teori om at Larsen ble partert

Mer etterforskning

Advokaten etterlyser også ytterligere etterforskning i saken.

– Allerede før dommen ble forkynt, ba jeg statsadvokaten om ytterligere etterforskning i begge sakene. Etter hvert som hovedforhandlingen gikk sin gang, tok flere kontakt med oss med informasjon om andre mulige gjerningsmenn. Dette er noe som må avklares, presiserte Aasmund Olav Sandland.