Aksjonerer mot sykkelfeller

Hull, kanter og dårlig sikt er utfordringer for syklister. Nå ber Sykkelbyen syklister melde fra om slike sykkefeller.
nyheter

Facebook-gruppa «Sykkelfeller i Tromsø» ble flittig brukt i fjor da Sykkelbyen Tromsø ba om tips til skader og hindringer som bidro til at sykkelturen kunne være farlig og ukomfortabel. En halv million kroner ble brukt for å lappe asfalthull, fjerne busker for å bedre siktlinjer, fjerne kantsteiner og andre hindringer.

500.000 kroner

Nå er det klart for ny aksjon mot byens sykkelfeller og prosjektleder Gjert-Henrik Vedeler i Sykkel Tromsø håper syklister er like flinke i år til å melde ifra.

– På Facebook-siden kan folk rapportere inn skader og mangler som er farlige for syklister eller tiltak som bør vurderes. Det handler ikke bare om trygghet, men også sykkelkomfort. Syklister skal slippe å gå av sykkelen på grunn av veiskader, sier Vedeler.

Han har en pott på 500.000 kroner i år også for å få gjort noe med de verste sykkelfellene. Han lover at alle henvendelser blir tatt på alvor, og det spiller ingen rolle om skadene er på kommunal, fylkes- eller riksvei. Etter hvert som meldingene om sykkelfeller kommer inn, blir de befart og vurdert.

Les også: Satser på sykkelen

Typisk eksempel

– Folk må også gjerne sende bilder for å dokumentere det de rapporterer inn. Ordningen gjelder alle steder hvor folk sykler. Alle som melder fra vil få tilbakemelding om hvor fort skaden kan repareres, og om det blir gjort.

Vedeler viser et eksempel på en sykkelfelle i Parkgata, en vei som er mye brukt syklister. Rundt en avløpskum har asfalten sprukket opp, kanten på jernristen stikker opp og selve risten er skadet.

Les også: Nav gir vanskeligstilte støtte til å kjøpe sykkel

Spør om lov

– Dette er en typisk sykkelfelle vi må gjøre noe med. Det krever litt anleggsarbeid, men vi har et godt samarbeid med bydrift. Selv om det ser enkelt ut, koster de fleste utbedringene en god del.

Klipping av busker og hekker i private hager for å bedre sikten i kryss, er andre tiltak for å gjøre syklingen til en tryggere opplevelse.

– Vi spør eier om lov før vi fjerner busker for å bedre sikten og sikkerheten, sier Gjert-Henrik Vedeler.