Distrikts-ordførere skeptiske til sammenslåing

Mens Tromsøs ordfører ikke ser en eneste svakhet med å bli en stor kommune, er de andre ordførerne langt mer skeptiske.

SKEPTISKE: Både Storfjord-ordfører Knut Jentoft (til venstre) og ordfører Dan Håvard Johnsen i Lyngen ser utfordringer og svakheter ved intensjonsavtalen som ble signert mandag.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

SKREV UNDER: Mandag formiddag på Rådhuset signerte ordførerne i Storfjord, Lyngen, Tromsø og Karlsøy intensjonsavtalen om en mulig kommunesammenslåing.   Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

Ordførerne i både Storfjord, Lyngen og Karlsøy er ikke utelukkende positive til intensjonsavtalen om kommunesammenslåingen.

– Vi er redde for de demokratiske prosessene, det er det ingen tvil om, og at vi får for lite innflytelse i en fremtidig storkommune. Det er helt klart der skoen trykker for vår del. Og så er vi litt redde for å miste denne arbeidsgiveravgiften som er viktig for næringslivet, sier ordfører Dan Håvard Johnsen i Lyngen.

Han mener fordelene ved en sammenslåing er at Norge nasjonalt ruster seg med mange sterke regioner, og at vi bør være med på det tankesettet for å få mest mulig av fellesskapets midler.

– Selv er jeg veldig usikker, og har uttalt at det å stå alene ikke er et særlig godt alternativ for Lyngen i fremtiden. Da vil vi ikke oppnå noe mer enn det vi har gjort til nå. Og vi synes selv at vi er akterutseilt især vedrørende infrastruktur.

Lyngen: – Må tas på alvor

Han er klar på at hvis Lyngen skal få realisert store infrastrukturprosjekter så er de avhengige av sterke og store støttespillere.

– Med en sammenslåing er vi nærmere. Vi kan stå alene og for så vidt ha det greit, men vi er den kommunen i Norge som har mest fraflytting, og det er signaler vi må ta på alvor, sier Johnsen.

Alternativene for Lyngen er enten å stå alene, få til et Lyngenfjord-alternativ med Karlsøy og Storfjord om en felles kommune rundt Lyngenfjorden, eller en mulig storkommune med Tromsø.

– Vi plages litt med å få i stand en intensjonsavtale med tanke på Lyngenfjord. Folkeavstemningen i Lyngen skal være avsluttet mandag 6. juni. Jeg håper vi får et klart svar fra befolkningen, og at ungdommen engasjerer seg, legger Johnsen til.

Storfjord: – Avtalen er ikke sterk nok

Ordfører Knut Jentoft i Storfjord kommune er i enda større grad skeptisk til en mulig kommunesammenslåing.

– Fordelene er at Tromsø er motoren i næringslivet, og at det å komme inn under den paraplyen er en klar fordel for oss. På den andre siden er vi litt åpen for at bosettingen vil kunne svekkes når vi blir så langt unna sentrum – fordi vi kommer til å miste mange arbeidsplasser i offentlig sektor over tid. Det er det ene, og det andre er at avtalen ikke er sterk nok på å opprettholde nødvendig infrastruktur hva gjelder skole, helse og omsorg. Avtalen er ikke veldig klar der, sier Jentoft.

For liten råderett

Han er heller ikke fornøyd med at Storfjord vil få liten råderett over midlene som følger med ved en eventuell sammenslåing.

Ordføreren legger til at Storfjord i utgangspunktet hadde klarere formuleringer til avtalen, men at de har blitt utvannet i den ferdige intensjonsavtalen.

– Det gjelder spesielt dette med å opprettholde nødvendig infrastruktur. Det har blitt svekket, og råderett over økonomi har blitt svekket.

– Hva tenker du personlig om en mulig sammenslåing?

– Jeg vet ikke om det er riktig av meg å gå ut med det. Nå må folk få bli informert om avtalen, både styrker og svakheter ved den. Men i utgangspunktet, hvis jeg skal være helt ærlig, så sier hjertet mitt at det kan være skummelt for bosettingen i Storfjord. Vi blir så langt unna og mange vil spørre om vi ender opp som et slags rekreasjonsområde for campingvogner og hyttefolket i enda større grad. Så jeg er litt skeptisk, sier Jentoft og mener det er en viss skepsis også blant befolkningen i kommunen.

Karlsøy: – Forhandlet fram

Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy kommune, er langt på vei fornøyd med intensjonsavtalen ordførerne nå har signert.

– Det viktigste for oss er nærhet til brukerne og at det er tjenester til folk ute der hvor de bor. Naturligvis er man opptatte av skoler, sykehjem og at vi har de institusjonene, men vi har også forhandlet fram at det skal være fastlege i Karlsøy kommune, helsesøstertjeneste, biblioteket skal ligge der det ligger, og at de tingene du har behov for skal være nært. Det gjelder ikke bare de vanlige kommunale tjenestene, men de andre tingene også.

– Er det noe du ikke er fornøyd med i intensjonsavtalen slik den er nå?

– Vi har noen utfordringer, spesielt med tanke på vei. Veien fra Hessfjord er i elendig forfatning, og det er viktig for oss å få gjort noe med den. Vi har alle våre utfordringer med infrastruktur og kommunikasjon som vi vil ha med. Og vi skal stå sammen om å få gjennomført disse prosjektene. Men akkurat den biten er veldig viktig for oss. Vi har mange som dagpendler, og skulle vi gå inn i en større kommune så vil flere dagpendle til Tromsø. Det å ha en god vei er da viktig, på samme måte som Ullsfjordforbindelsen er viktig for Lyngen sin del og E8 for Tromsø sin del. Fiberutvikling er også viktig for oss som øykommune med tanke på befolkning og næringsliv.

Folkeavstemning

29. mai vil folkeavstemningen i Karlsøy kommune være klar. Fra 8. mai til 26. mai foregår forhåndsavstemningen, og kommunen har åpnet for at 16-åringer også kan stemme.

– Vi kan enten stå alene eller slå oss sammen, det er kommunesammenslutning ja eller nei. Det er en rådgivende folkeavstemning, men hva hvis den ikke gir oss noe? Vi må skape interesse for temaet, for de fleste vet ikke noe om kommunereformen. Hvis mange lar være å stemme sitter vi igjen med noe vi ikke vet hva vi skal bruke til. Og det er bekymringsfullt. Det skal være et råd til oss politikere til valget vi skal ta. Kommunestyremøtet hos oss den 22. juni blir veldig interessant. Da skal vi fatte vedtak, sier Pedersen.