- Kursing og oppfølging hadde vært nyttig

Dette sier Inger Johanne Larsen, rektor ved Hillesøyskolen, om mobbing.
nyheter

LES OGSÅ: Dette svarer Tromsø-rektorene om mobbing.

- I hvilken grad anser du mobbing som et problem på skolen?

- Vi vet at mobbing forekommer i skoler, og ser ikke på vår skole som et unntak i så måte. Vi jobber kontinuerlig med mobbing ved skolen, både i kollegiet og i elevgruppene, og arbeidet vårt avdekker tilfeller av mobbing. Dette ser vi som en bekreftelse på at arbeidet er riktig og viktig. 

- Hvilke tiltak mener du bør iverksettes fra lokale/nasjonale myndigheter for at det skal bli lettere for skolen å håndtere mobbing?

- Større tilgang til kurs i mobbeprogram som Zero og Olweus årlig, der skoler og kollegier får jevnlig kursing og oppfølging hadde vært nyttig. Tromsø kommune har strategiplan mot mobbing, og læringsmiljøsenteret er viktige bidragsytere i bla kursing mot mobbing. KUTT-teamet er også viktige bidragsytere og støttespillere i skolenes arbeide i mobbesaker.