- Mobbesaker er komplekse

Dette sier Ellen Sverdrup, rektor ved LGA, om mobbing.
nyheter

LES OGSÅ: Dette svarer Tromsø-rektorene om mobbing.

Læring gjennom arbeid (LGA) defineres som en ordinær ungdomsskole, men skiller seg ut i forhold til inntak, elevgruppe, organisering og rammefaktorer.

LGA har 29 elevplasser for elever på 9. og 10. trinn fra hele kommunen. Disse er fordelt på 4 ulike avdelinger. Hver avdeling har tre lærere som er sammen med elevene fra skoledagen starter til den slutter. LGA erfarer som alle andre skoler at mobbing som problem varierer fra periode til periode og fra år til år. Kontinuerlig arbeid med læringsmiljø og forebygging av mobbing er derfor svært viktig. LGA har fokus på relasjonskompetanse og sosiale ferdigheter. Elevene skal oppleve et trygt og godt skolemiljø der ansvar, forpliktelse, respekt og anerkjennelse skal være i fokus. Elevene skal møte en skole med tro på at positiv endring og personlig utvikling er mulig.

LGA følger Tromsø kommunes strategiplan mot mobbing. Denne er konkretisert i skolens egen handlingsplan mot mobbing. Den finner du her: http://lga.tromsoskolen.no/index.php?pageID=142 under viktige dokumenter. Handlingsplanen vår er utarbeidet av et samlet kollegium med involvering fra FAU og elevrådet. Handlingsplanen mot mobbing gjennomgås og diskuteres hver høst i personalet slik at alle kjenner den og tar den i bruk. Lærerne fokuserer på relasjonsbygging i oppstart av skoleåret gjennom bruk at turer og aktiviteter der man skaper felles opplevelser og blir kjent. LGA er i en unik posisjon da det er få elever i gruppene og høy voksentetthet. Skolens erfaring er at mobbesaker er komplekse. De involverer som oftest både hjemme-, fritids og skolesituasjonen. Elevene kommer til LGA med sine historier, sine vansker og sine styrker. Ingen sak er lik. Mobbing kan like gjerne skje på digitalt, på bussen på vei til byen eller på fritidsaktiviteter som på skolen. Digital mobbing kan skje 24 timer i døgnet og er en utfordring for lærerne å avdekke og forhindre. Konsekvensene er like store uavhengig av hvor mobbingen skjer.

Det er derfor viktig at de involverte også i mobbesaker tenker helhetlig og ved behov involverer flere arenaer og også flere faggrupper.