- Styrk kompetansen i skolen

Dette sier Britt Roland, rektor ved Straumsbukta skole, om mobbing.

Straumsbukta Skole Straumsbukta Skole  Foto: Thor Anders Angelsen

nyheter

LES OGSÅ: Dette svarer Tromsø-rektorene om mobbing.

- I hvilken grad anser du mobbing som et problem på skolen?

- Ved vår skole opplever vi til  tider mobbing. Når mobbing oppstår er det et alvorlig problem for den som. Blir mobbet.  Vi jobber kontinuerlig med å forebygge, avdekke og sette inn tiltak.

- Hvilke tiltak mener du bør iverksettes fra lokale/nasjonale myndigheter for at det skal bli lettere for skolen å håndtere mobbing?

- Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler, Kommunenes utviklings -og veiledningsteam (KUTT). Kurs av ressurspersoner ved alle skoler i Tromsø i regi av Læringsmiljøsenteret. Dette er tiltak som er i Tromsø kommune har igangsatt, og som er en hjelp i forhold til problematikken.  Det forebyggende arbeidet er viktig. Helsesøstertjenesten er økt, men kan med fordel økes mer. Fokus på å styrke barns psykiske helse. Styrke kompetansen i skolen på problematikken – å forebygge, avdekke og sette inn tiltak. Styrke lærertetthet, sosiallærer, kontaktlærer viktig tiltak for å forebygge. Viktig at det kan settes av nok tid til å ha blikk på elevene.