- Tidlig inngripen er viktig

Denne sier Hans Kristian Østring, rektor ved Ersfjordbotn skole, om mobbing.

Foto: Marius Fiskum  Foto: Marius Fiskum

nyheter

LES OGSÅ: Dette svarer Tromsø-rektorene om mobbing.

- I hvilken grad anser du mobbing som et problem på skolen?

Skolen har ikke mange tilfeller som blir undersøkt med mistanke om mobbing. I hovedsak melder foreldre tidlig før det er blitt store saker, eller personalet oppdager at det er ting man må undersøke eller avklare på et tidlig tidspunkt. Skolen har de siste årene skaffet og fått flere verktøy for å forebygge og handtere problematikken.

Det er laget lokal læreplan for sosial kompetanse(som omhandler forebygging), handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd(som både gjelder forebygging og handtering av saker som er meldt eller oppdaget). Skolen er med på prosjektet «trivselsledere» der både personalet og grupper av elever får opplæring og utviklet kompetanse i å organisere aktiviteter for elevene i friminuttene slik at flere elever blir engasjert i aktiviteter på tvers av alder og bakgrunn for øvrig. Dette er forebygging både for trivselsledere og elever for øvrig.

Tromsø kommune utdanner i samarbeid med Læringsmiljøsenteret personale fra alle skoler til å være ressurspersoner for andre ansatte på egen skole. Ersfjordbotn skole har fagleder og en teamkoordinator med på dette. Det har gitt viktig kompetanse og verktøy for å handtere saker som er meldt.

Det er imidlertid viktig at uansett om omfanget ikke er stort, så vil situasjonen for den enkelte elev som måtte bli utsatt for mobbing eller krenking være alvorlig.  Tidlig inngripen er viktig, og det fordrer at rutinene er i orden, og at man følger de rutiner man har.