Har ikke oversikt over mobbesaker

Kommunen som skoleeier har ingen oversikt over hvor mange elever som blir mobbet i tromsøskolen.

MANGLER OVERSIKT: Kommunen har ikke oversikt over hvor mange åpne mobbesaker det er i tromsøskolen til enhver tid. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

LANES: For en uke siden ba iTromsø om innsyn i hvor mange elever i tromsøskolen som er registrert med enkeltvedtak som følge av at de blir mobbet. Svaret fra byrådsavdeling for utdanning var at en slik oversikt ikke finnes på kommunenivå, og at ansvaret for å føre en slik oversikt ligger hos hver enkelt rektor.

iTromsø har derfor henvendt seg til alle rektorene i tromsøskolen med spørsmål om hvor mange mobbesaker de per i dag har på skolen.

Med unntak av rektoren på Selnes og Tromsdalen skole har rektorene svart at det er kommunen som skoleeier som skal besvare spørsmålet.

LES OGSÅ: Dette svarer Tromsø-rektorene om mobbing

Utarbeider

Svein Arne Johansen, skolefaglig rådgiver i byrådsavdeling for utdanning, opplyser til iTromsø at avdelingen har laget en oversikt over hvor mange enkeltvedtak som er opprettet på bakgrunn av opplæringslovens paragraf 9a-3.

Denne paragrafen dreier seg om det psykososiale miljøet, og enkeltvedtakene som opprettes på bakgrunn av denne paragrafen dreier seg derfor ikke nødvendigvis om mobbing.

LES OGSÅ: Sandra Borch angriper regjeringens mobbeplan

Johansen understreker også at det kan gjøres flere vedtak i samme sak og at en klage på et vedtak kan føre til nye vedtak. Hvor mange enkeltvedtak som er registrert på hver enkelt skole, sier dermed ikke nødvendigvis noe om hvor mange åpne mobbesaker skolen har.

Oversikten viser at det i 2015 ble opprettet 147 enkeltvedtak i tromsøskolen på bakgrunn av opplæringslovens paragraf 9a-3.

Ifølge rådgiveren finnes det ikke noen annen oversikt hos kommunen som sier noe om hvor mange åpne mobbesaker det er i tromsøskolen til enhver tid.

LES MER: Mobbing (tema)

Klagesaker

Fylkesmannen i Troms behandlet i løpet av 2015 åtte klager på enkeltvedtak som ble opprettet etter opplæringslovens paragraf 9a-3.

– Utfallet av klagebehandlingen var at vi ga medhold/delvis medhold i fem saker. I to saker stadfestet vi , og i en sak opphevet vi vedtaket, sier Hilde Bremnes, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Troms.

LES OGSÅ: Målet må være å stoppe mobbingen

Fylkesmannen har vært involvert i langt flere saker, men de har ikke resultert i en formell klage.

– Vi får en god del henvendelser vedrørende elevers psykososiale miljø, hvor vi veileder foreldre og skoler om lovkravene som følger av opplæringslovens kapittel 9a. Dette kan for eksempel gå på at skolen må avklare om det foreligger en henstilling fra foreldre om tiltak etter opplæringsloven § 9a-3 tredje ledd, og i så fall snarest mulig behandle dette etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.