Kommunen går for Selnes-alternativet til Kvaløya

Etter en lengre debatt med beskyldninger om vingling, hodeløshet og kortsiktig tenkning har kommunestyret gått for Selnes-alternativet for Kvaløyforbindelsen.

SELNES: Byrådet har besluttet t å gå for alternativ B3 – altså bru fra Langnes til Selnes. Illustrasjon: Unni M Gifstad, Statens vegvesen 

nyheter

RÅDHUSET: Kommunestyret i Tromsø har nå vedtatt å gå for Selnes-alternativet for Kvaløyforbindelsen. Det ble også vedtatt et mål om at all vekst i persontransporten skal tas på gange, sykkel og kollektivtransport.

Det viktigste argumentet til posisjonspartiene i saken er muligheten for statlig finansiering av samferdselsprosjekt gjennom en bymiljøavtale.

– Det er større sjanse for å bli del av en bymiljøpakke om man går for Selnes-alternativet. Vi vil ikke gamble ved å velge et alternativ som gjør at vi ikke har fått en ny forbindelse før etter 50 år, sier Jarle Heitmann, som er gruppeleder i Arbeiderpartiet i debatten.

– Jeg er glad for at kommunestyret støtter byrådets innstilling. Det forsterker vår posisjon inn mot forhandlingene med staten om en ny bymiljøavtale. Vi er klar med vår søknad allerede fra sommeren av, og jeg håper at regjeringen nå kan legge til rette for at vi raskt kan starte forhandlingen, sier byråd for byutvikling Ragni Løkholm Ramberg.

LES OGSÅ: «Bomtur for Kvaløyforbindelsen»

Vil angre

Ikke alle var like fornøyd med vedtaket som ble gjort.

– Arbeiderpartiet er mer opptatt av å oppfylle statlige krav, enn å løse trafikkutfordringer. Om ti år når denne forbindelsen står ferdig, så vil vi angre, smeller Høyres Øyvind Hilmarsen i debatten.

LES OGSÅ: Byrådet utelukker ikke bompenger på Sandnessundbrua

Byrådet ute og kjører

Kristin Røymo og Arbeiderpartiet fikk under debatten mye kritikk for å ha vinglet i saken.

– Byrådet, og spesielt Arbeiderpartiet, er for å si det rett fram: ute og kjører i denne saken. Det vil nok tiden også vise seg. Høyre er klar på at ny Kvaløyforbindelse over Håkøya er det mest fremtidsrettede alternativet, sier Høyrs gruppeleder Erlend Svardal Bøe.

LES OGSÅ: Byrådet snudde – nå går de for bru til Selnes