VT får kritikk av Brannvesenet

Avdekket avvik på uanmeldt besøk.
nyheter

Verdensteatret hadde tidligere i april et uanmeldt besøk av Tromsø Brann- og rednings kontrolletat.

Under befaringen ble det avdekket et avvik ved forskriften om brannforebygging, som utestedet nå har fått beskjed om å forbedre.

Årsaken var at dørvakten under brannvesenets besøk ikke hadde kontroll på hvor mange personer bygget var godkjent for.

Vedkommende var heller ikke sikker på hvor mange som oppholdt seg der på nevnte tidspunkt.

Brann- og redning har derfor krevd en skriftlig tilbakemelding på hvordan dette skal utbedres, med én måneds frist.