Vedtok strakstiltak på Tromsdalen skole

Kommunestyret vedtok i dag en rekke tiltak rundt skolestrukturen på fastlandet.

STRAKSTILTAK: Kommunestyret vedtok i dag å iverksette strakstiltak om kapasitetsøkning på Tromsdalen skole.   Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

I saksdokumentene er tilstanden på skolene på fastlandet grundig omtalt, og det er ingen festlig lesing. Blant annet står det at Tromsdalen skole og FAU mener skolebyggets tilstand og romløsning er så dårlig at det er lite egnet som skole.

Martin Gamst Johnsen i Ungdomsrådet tok ordet under debatten, og påpekte at nettopp Tromsdalen skole er svært overbelastet.

– Noe må gjøres snarest, og det er i tillegg behov for at luftanlegget forbedres, sier Johnsen.

Strakstiltak

Kommunestyret vedtok følgende punkter:

1. Tromsdalen skole – Det iverksettes strakstiltak både i forhold til kapasitetsøkning og utbedring/standardheving av eksisterende bygg blant annet til garderober og toalettforhold. Dersom det oppstår behov for større vedlikehold av bassenget ved skolen står bassenget i fare for å bli stengt.

2. Lunheim skole – Det må iverksettes kapasitetsøkende tiltak.

3. Skjelnan skole – Det vil være problematisk å utvide skolen. Dersom det viser seg behov for kapasitetsøkende tiltak ved skolen anbefales det å foreta en kretsgrenseregulering mot Krokelvdalen.

4. Krokelvdalen og Reinen skole – Har ingen behov for vesentlige tiltak bortsett fra generelt vedlikehold.

5. Kroken skole – Dersom det blir nødvendig med kapasitetsøkning i området foreslår det at Kroken skole bygges ut i henhold til høringsuttalelser.

6. Tromstun skole – har ingen behov for vesentlige tiltak.

Trasig

Flere av representantene uttrykte at saksdokumentene var trasig lesning med tanke på innholdet.

– Det er rett og slett trasig å lese om hvor dårlig det står til på mange av skolene på fastlandet, sier Bjørn Egil Johansen (R).

Byråd for utdanning, oppvekst og idrett anslo at kostnaden grovt regnet vil bli på i overkant av en halv milliard.