Avdekket alvorlige funn i barnevernet

Åpenhet og ærlighet skal være starten på den enorme snuoperasjonen som barnevernet står overfor for å vinne tilbake de ansattes tillit.

VIL VINNE TILLIT: Aina Isaksen, som er konstituert leder for Barnevernet, ønsker å vinne tilliten tilbake hos de ansatte. Til høyre står kommunaldirektør Kari Henriksen. 

Alvorlig: Byråd, Brage Larsen Sollund. 

nyheter

RÅDHUSET: Arbeidsmiljøundersøkelsen som Tromsø kommune satte i gang ved Barnehagetjenesten ga ledelsen flere overraskelser enn de hadde forventet.

Like før klokken 15.00 på fredag ble alle de 100 ansatte ved tjenesten informert om rapporten i plenum, hvor 92 av dem hadde vært med på en nettbasert kartlegging. 40 av dem hadde også gjennomført individuelle samtaler.

LES OGSÅ: Slik skal kommunen rydde opp i barneverntjenesten

Høy arbeidsmengde

Undersøkelsen kommer etter at det ble oppdaget flere kritikkverdige forhold hos barnevernet. I februar i år trakk Elizabeth Kræmer seg som leder for tjenesten.

I undersøkelsen kommer det fram at de ansatte blant annet mener at det snakkes mye bak lukkede dører, at arbeidsmengden oppleves som høy, det store sykefraværet skaper økt press, i tillegg til at arbeidspresset er så høyt at det utgjør en høy fare for ytterligere sykemeldinger. I flere punkter pekes det også på de ansattes tillit til hovedledelsen.

– Resultatene er veldig alvorlig, og man kan ikke bare skyve dem under et teppe. Det handler om at ungene skal ha det trygt og bedre, sier Brage Larsen Sollund (Ap), som er byråd for oppvekst, utdanning og idrett.

LES OGSÅ: Avdekket lovbrudd ved barneverntjenesten

Nå venter en hektisk måned med tillitsbygging for i det hele tatt å ha mulighet til å snu den uheldige trenden som har oppstått.

– Vi skal legge et grunnlag i løpet av en måned. Barneverntjenesten er en stor organisasjon, og det tar tid å snu det helt rundt. Jeg tror det er mulig å komme ganske langt på å få reetablert tillit i organisasjonen. Den tilliten må gå alle veier, fra saksbehandlingsnivå til ledelsen, og fra ledelsen og til saksbehandlernivå. Det er viktig å arbeide med kulturen i Barneverntjenesten slik at det blir en mer samlet tjeneste, sier barnevernets konstituerte leder, Aina Isaksen, til iTromsø.

Kort frist

På bakgrunn av tilsynet satte kommunen ned en ressursgruppe som gjennomgår tjenesten for å sikre god kvalitet og rett hjelp til rett tid. Dette arbeidet skal avsluttes i løpet av en måned.

– Arbeidet skal ikke være ferdig til 1. juni, men det skal være en første leveranse. Vi må komme raskt i gang og se konturer av resultater, sier kommunaldirektør Kari Henriksen til iTromsø.

LES OGSÅ: Enhetsleder i barneverntjenesten trekker seg med umiddelbar virkning

– De ansatte ser naturlig nok svært alvorlig på dette. Samtidig tror jeg at de, sammen med oss, vet hva det er snakk om. Vi har fått en grundig kartlegging. Vi vet hva vi skal jobbe med, og veien videre er nå lettere å gå, sier Isaksen.

Slitasjen på de ansatte har gjort at flere er sykemeldte. Derfor mener Isaksen at det vil ta enda lengre tid å få ryddet opp i utfordringene.

– Det vil vi ikke være i mål med på en god stund, men grunnlaget for å klare denne jobben skal være lagt innen en måned.