Her svarer Skatteetaten på alt du lurer på om selvangivelsen

I morgen går fristen for å levere selvangivelsen ut. Her svarer Skatteetaten på iTromsø-lesernes spørsmål.

Kommunikasjonsrådgiver Sara Katrine Olsen i Skatt nord  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Ved midnatt 30. april - altså sent lørdag kveld - går fristen for å levere selvangivelsen ut. Men lørdag holder kundemottaket på skattekontoret stengt. Dermed er det hektiske tilstander der fredag formiddag.

- Jeg her er det absolutt hektisk, sier kommunikasjonsrådgiver i Skatt Nord, Sara Katrine Olsen.

- Det er kø her fra tidlig til sent, og folk er ute i siste liten.

Perioden før selvangivelsen skal leveres er en pressperiode for Skatteetaten.

- Fredag er siste åpningsdag for kundemottaket, men vi har en gjeng som er tilgjengelige på telefon og via "Skatten Min" på Facebook. De har utvidede åpningstider lørdag, og du kan nå dem fra 10.00 til 24.00 - altså kan du få hjelp helt til siste sekund, sier Olsen.

- Men jeg anbefaler folk å ikke starte en chat om kompliserte spørsmål fem på tolv i morgen kveld...

Tidligere denne uken kunne leserne sende inn sine skattespørsmål via våre nettsider. Nå har Skatteetatens eksperter besvart spørsmålene.

Les spørsmål og svar om selvangivelsen her!

Spørsmål om tomteareal

På selvangivelsen for 2 år siden dukket det opp en andel av en tomt som jeg ikke kjenner til. Jeg lurer på om skatteetaten sitter på annen dokumentasjon enn den jeg har anskaffet fra angjeldende kommune? Jeg ønsker å få kopi av denne. Hvordan går jeg fram?

Bjørg Hunstad

--

Hei Bjørg,

Skatteetaten mottar opplysninger om eiendommer fra Statens kartverk. Hvis det ikke stemmer at du ikke har arvet eller på annen måte blitt eier av noen tomt, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss på skattekontoret for å sjekke dette nærmere.

Hilsen

Skatteetaten

----------


Alt innsendt

Hva kan jeg gjøre hvis jeg har glemt å føre inn flere fradrag etter at jeg har sendt inn selvangivelsen?

Jon Arne Løvlid

--

Hei Jon Arne,

Har du levert selvangivelsen, men kommer på at du har glemt noe? Fortvil ikke - du kan endre og levere selvangivelsen så mange ganger du vil frem til midnatt lørdag 30. april. Det er den siste leverte oppgaven som teller.

Lykke til med levering!

Hilsen
Skatteetaten

----------


Registrert adresse

Hvis du selv disponerer over 50 % av utleieverdien av en enebolig med utleieleilighet, men ikke er registrert boende i folkeregisteret p.g.a. pendling og to bosteder - vil det da være skattefri leieinntekt i utleieleilighet? Eller kreves det folkeregistret adresse?

Jakob

--

Hei Jakob,

Din egen bolig som du er folkeregistret i defineres som fritakslignet. Fritakslignet vil si at det er skattefrihet for utleieinntekter når denne leies ut inntil 50 % av utleieverdien i forhold til det du bruker selv.

Bolig som eies av pendler og som hovedsakelig benyttes under arbeidsopphold utenfor

hjemmet (pendlerbolig), anses ikke som skattyters egen bolig i denne sammenheng.

Slik bolig kan ikke fritakslignes. Dette betyr da at evt leieinntekter fra pendlerbolig ikke er skattefrie.

Hilsen
Skatteetaten

----------


Fradrag for leie?

Hei! Vi jobber begge, jeg og kona mi, og vi har ett barn. Vi bor i en leilighet som vi leier. Er det noen skattefradrag for dem som leier bolig og som ikke har egen leilighet? Vi betaler for eksempel nesten 14.000 kroner per måned til eieren av leiligheten! Hvis det er noen fradrag, hvor og hvordan kan vi registrere det? Tusen takk for info, og ha en fin dag videre!

Serg

--

Hei Serg,

Du får dessverre ikke fradrag for husleie. Vår Fradragsveileder gir deg en oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra, kanskje kan du føre opp noen av disse fradragene på selvangivelsen? Sjekk www.skatteetaten.no/fradragsveileder

Finner du noen fradrag å føre opp, er den enkleste måten å legge disse til elektronisk på selvangivelsen. Dette gjør du via våre nettsider www.skatteetaten.no, logg deg på via lenken "Se, endre eller levere selvangivelsen" og legg til postene du krever fradrag for.

Hilsen
Skatteetaten

----------


Riktig?

I 2014 hadde jeg 2.400,- mer i måneden i forhold til 2015. Særfradraget har visst single mødre fått, for den dukket ikke opp lenger hos meg som er 100 % ufør. Lav skatteerverv var endret til overgangserverv. Hva er riktig og hva er galt? Som jeg ser det, har NAV-reformen bommet så det holdt.

Arild Rasmussen

--

Hei Arild,

Da ditt spørsmål krever noe mer inngående kjennskap til dine inntektsforhold, anbefaler vi at du tar kontakt med oss på 800 80 000 eller oppsøker et av våre kundekontor.

Hilsen
Skatteetaten

----------


Arv og flytting

Er der null skatt på arv? Kan en føre på flytteutgifter i forbindelse med flytting?

Bente Ellingsen

--

Hei Bente!

Stortinget vedtok å fjerne arveavgiften fra 1. januar 2014. Du trenger ikke lenger å sende inn eget skjema arvemelding, men det må opplyses i selvangivelsen post 1.5.3 at du har fått arv i 2014 eller senere.

Når det gjelder fradrag for flytteutgifter kan du kreve fradrag for dette på selvangivelsen, dersom flyttekostnadene skyldes overtakelse av en ny stilling. Disse utgiftene - sammen med evt andre jobbrelaterte utgifter - må da overstige det automatisk oppførte minstefradraget i post 3.2.1.

Flyttekostnader som ikke skyldes overtakelse av ny stilling er ikke noe du kan kreve fradrag for.

Hilsen

Skatteetaten

----------


Finner ikke skjema

Sliter med å finne skjema for utleie av leilighet fordi det skal skattes av husleia. RF-ettellerainna. Leite å leite, men finn ikkje.

Anita Hoff

--

Hei Anita,

Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20 000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige og du må levere RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom sammen med selvangivelsen. Se www.skatteetaten.no/utleie

Hilsen,

Skatteetaten

----------


Skattet av stipend

Jeg jobber som lærer og tar videreutdanning. Jeg har dette skoleåret jobbet 78 prosent. Jeg får 100.000 kroner i stipend fra Utdanningsdirektoratet for å studere. Det dekker akkurat det jeg taper i lønn ved å ikke jobbe 100 prosent. Jeg har betalt skatt av disse pengene, men hørte noen sa at det skulle jeg ikke. Jeg lurer på om jeg skal skatte av dette stipendet? Hvis det viser seg at stipendet er skattefritt, hvordan skal jeg da gå frem for å få tilbake det jeg har betalt i skatt av disse pengene. Jeg har allerede vært i kontakt med noen hos dere, men fått svar jeg ikke forstår noe av. Håper på hjelp denne gangen.

Ranveig F. Olsen

--

Hei Ranveig,

Under visse vilkår kan stipend være skattefrie. Uti fra de opplysningene du her gir, er stipenten gitt deg fra arbeidsgiver som tapt arbeidsfortjeneste, dvs du får lønn for å studere. Da er dette fullt ut skattepliktig på lik linje som vanlig lønn.

Hilsen

Skatteetaten

----------


Levere på papir

Min svigermor i Malangen er en dame som fortsatt leverer sin selvangivelse på papir. Hvordan skal hun levere sin selvangivelse?

Olaf Kvaal

--

Hei Olaf,

Har din svigermor sjekket opplysningene i selvangivelsen og sett at alt stemmer, trenger hun ikke levere. Enkelt sagt, ingen endring = ingen levering.

Dersom din svigermor har korrigeringer på selvangivelsen sin, må hun korrigere og føre opp korrekt beløp, før hun sender selvangivelsen.

Selvangivelsen på papir sendes til:

Skatteetaten
Postboks 4305
8608 Mo i Rana

Frist for levering er lørdag 30.april uansett nett eller papir.

Hilsen
Skatteetaten

----------


Kostfradrag?

Hei. Jeg jobber som drosjesjåfør, og jeg lurer på om jeg får noe fradrag for kost da jeg er mye borte og kjører borte mange timer hver dag. Jeg jobber i distriktet.

Lill

--

Hei Lill,

Har du kost på tjenestereiser uten overnatting er dette kostnader som inngår i minstefradraget. Minstefradraget er et standardfradrag som automatisk trekkes fra lønn, pensjon og liknende inntekt. Du kan derfor ikke kreve noe ytterligere fradrag selv om du har lange dager i bilen.

Hilsen
Skatteetaten

----------


Utleie av privat bil

Hei! Jeg ser at av prinsipputtalelsen 8. april om skatteforhold ved nettformidlet utleie av privat bil kan man for inntektsåret 2015 gjør et forenklet fradrag for utgifter knyttet til dette med 3,30 kroner per kilometer kjørt under utleie. Det står også at det vil bli foretatt en nærmere vurdering av denne ordningen for senere inntektsår. Kan man regne med å kunne få en slik forenklet sats per kilometer i fremtiden også (selv om selve satsen kan variere), eller går det mot at man må føre en mer detaljert oversikt over konkrete utgifter knyttet til utleien? Jeg ville satt stor pris på mulighetene til en forenklet sats, ettersom det fortoner seg vanskelig å fordele f.eks. serviceutgifter, motoroljeforbruk og liknende mellom min egen bruk og utleiebruken, eller vurdere hvilket verditap den økte kjørelengden som følge av utleien har ført til.

Magnus

--

Hei Magnus,

Skatteetaten er opptatt av å avklare de skattemessige forholdene knyttet til delingsøkonomi, som er det du beskriver her. Hvordan dette vil utvikle seg fremover er noe som er vanskelig å si noe konkret om, men vi anbefaler deg og fortsatt være nysgjerrig på dette området og fortsett å holde deg oppdatert.

Hilsen

Skatteetaten

----------


Fradrag etter nedleggelse?

Har lagt ned mitt enkeltpersonsforetak, men sitter dessverre igjen med ukurante varer for 300.000 kroner. Hva skal jeg gjøre for å få fradrag for dette beløpet?

Elisabeth

--

Hei Elisabeth,

For å kunne få fradrag for varebeholdningen din må denne være realisert, dette betyr at den må være solgt eller tilintetgjort.  Vi har for lite opplysninger fra deg til å svare mer konkret. Ta kontakt med oss slik at vi kan undersøke dette nærmere.

Hilsen

Skatteetaten

----------


Fradrag for fartsbot?

Jeg er pendler til Tromsø fra Narvik. I en 60-sone tråkket jeg litt for hardt på pedalen (67 km/t) og fikk en fartsbot. Kan jeg trekke det fra på reiseutgifter til og fra arbeid?

Ole Martin Westlie

--

Hei Ole Martin,

Skatteetaten gir fradrag for mye, dessverre er ikke fartsbot en av disse. Selv om du er pendler kan du ikke trekke boten din av på reiseutgifter.

Kjør forsiktig,

Hilsen

Skatteetaten

----------


Foretakseier og arbeidstaker

Hei. Jeg har et enkeltmannsforetak, og betalte 0 kroner i skatt i fjor, til tross for at jeg hadde overskudd på ca 20.000 kroner. Som arbeidstaker betalte jeg dog for mye skatt, så jeg har uansett betalt nok skatt, selv om ENK ikke har betalt noe som helst. Må jeg betale restskatt for firmaet, og få tilbake som privatperson?

Roy

--

Hei,

Ditt skatteoppgjør forutsetter at alle dine  inntekts- og formuesforhold er med, og at dette betyr at beskatningen av din nærings- og lønnsinntekt vil skje under ett.

Hilsen

Skatteetaten

-----------


Fradrag for behandling?

Hei. Jeg hadde på grunn av en skade i året 2015 16 behandlingstimer hos privat fysioterapiklinikk og 19 behandlingstimer hos muskelterapeut. Måtte ut på det private markedet på grunn av lang ventetid hos offentlige fysioterapi. Dette ble en dyr behandling. Kan jeg føre dette til fradrag på min inntekt?

Vivian Wilhelmsen

--

Hei,

Har du store kostnader på grunn av sykdom, kan du ha rett på særfradrag. Dette betinger at du fikk fradrag for slike kostnader også i 2010 og 2011. Vi skjønner det slik at du pådro deg skaden du har fått behandling for i 2015, i så tilfelle vil du ikke kunne kreve fradrag for dine utgifter.

Hilsen

Skatteetaten

----------


Utleie av lokaler

Om jeg har lokaler å leie ut til thailandske massasjejenter og jeg krever at de registrerer seg som enkeltmannsforetak, må jeg da skatte av deres inntekt - og kan jeg trekke fra leien jeg tar for at de må betale for å bedrive sine ting i mitt lokale?

Anonym

--

Hei,

Dersom du leier ut lokaler er dette skattepliktig inntekt.

Med mindre du er ansvarlig for virksomheten i lokalene dine, skal du bare beskattes av leievirksomheten.  For å svare ytterligere, må vi ha mer konkrete opplysninger fra deg, vi anbefaler deg at du stikker innom eller ringer oss på 800 80 000 dersom du har ytterligere spørsmål.

Hilsen

Skatteetaten

----------


Leasingbiler

Skal/kan man registrere inn leasingbiler?

Barbro Johansen

--

Hei Barbro,

Spørsmålet ditt var noe uklart for oss, men vi går ut fra at du spør om leasing av bil er noe som må føres opp på selvangivelsen. I og med at det ikke er du som eier bilen, skal du heller ikke føre den opp på selvangivelsen.

Hilsen

Skatteetaten

---------


Skatte for gevinsten?

Jeg arvet for nesten ti år siden et hus som ikke har vært bebodd på flere tiår, fra en av mine foreldre. Jeg betalte arveavgift ut fra daværende markedsverdi på huset. På grunn av utviklingen i eiendomsmarkedet i området, samt noen reguleringsendringer, er eiendommen betydelig mer verdt i dag, og jeg solgte den nylig for mer enn det dobbelte av verdien på arvetidspunktet. Er dette noe jeg i dag må skatte for gevinst av?

Kai Joar

--

Hei Kai Joar,

For at du skal kunne selge denne boligen skattefritt, må du ha eid eiendommen i minst 2 år og bodd i boligen i minst 12 av de siste 24 månedene.

Oppfyller du ikke disse betingelsene, må du skatte av gevinsten av salget.

I post 2.8.4 på selvangivelsen fører du beregnet gevinst av salg av eiendommen.

Hilsen

Skatteetaten

----------


Privat lån

Jeg har lånt kroner 50.000 til en venn. Er dette noe jeg kan føre opp på selvangivelsen? Og kanskje han også?

Ole Hugo Tobiassen

--

Hei Ole Hugo,

Dersom du har lånt 50.000 til en venn, må du føre dette opp på selvangivelsen som formue i post 4.1.6. I denne posten føres utestående fordringer som lån til venner eller familie. Disse opplysningen vil ikke være forhåndsutfylt på selvangivelsen din.

Du må oppgi navnet på den som du har lånt penger til og adressen til vedkommende. Dette må gjøres hvert år i selvangivelsen, så lenge det private lånet eksisterer.

Hvis du får renter på lånet, fører du opp rentene i post 3.1.

Din venn må også føre opp lånet i sin selvangivelse, dette gjør han eller hun i selvangivelsens post 4.8.1.

Hilsen

Skatteetaten