Studentene Magna og Marthe hyller tannlegeutdanningen

Tromsø-jentene Magna Nordgård (28) og Marthe Emilie Dahl (27) er klare for tannlegeyrket. Begge skal til Lofoten hvor de skal praktisere de neste årene.

KLARE: Studentene Magna Nordgård (til venstre) og Marthe Emilie Dahl er klare for tannlegeyrket. Etter eksamen starter de i praksis i Lofoten. Her sammen med instituttleder Claes-Göran Crossner.  Foto: Trond Tomassen

Tannlegeutdanningen
  • I 2002 bestemte Stortinget å etablere tannlegeutdanning i Tromsø.
  • Dette skjedde under sterke protester fra Oslo og Bergen som i stedet foreslo utvidede plasser til nordnorske studenter.
  • Oppstart ble i studieåret 2004-05. Da startet de første tannlege- og tannpleiestudentene opp. Studietiden er på henholdvis fem og tre år.
  • I 2007 sto bygget i Breivika ferdig – og ble et spleiselag i regi av fylkeskommunen.
  • Årlig blir rundt 50 studenter tatt opp hvorav minst 60 prosent skal være fra nord.
  • Av dem som blir uteksaminert, blir nesten 80 prosent igjen i landsdelen.
  • I dag er tannlegekrisen i Nord-Norge over. I den offentlige tannhelsetjenesten er det ingen ledige stillinger.

LOFOTEN: Magna Nordgård (til høyre) og Marthe Emilie Dahl skal praktisere i Lofoten når eksamen er unnagjort.  Foto: Trond Tomassen

nyheter

BREIVIKA: Så snart eksamen er unnagjort, tar de fatt på jobbene i henholdsvis den offentlige tannhelsetjenesten og i en privatpraktiserende klinikk. Sisteårsstudentene mener å ha det beste grunnlaget for å utføre de oppgavene som venter. Det takket være fem fantastiske år i Breivika.

Mye praksis

– Mens våre medstudenter i sør kun har fire ukers praksis i løpet av studiet, har vi vært i felten i 28 uker. I tillegg har vi all internpraksisen i bunnen, forklarer Magna Nordgård.

Hun trekker også fram den muntlige delen av studiet som blant annet omhandler kommunikasjon og hvordan pasientene skal håndteres.

Vise omsorg

– Vi skal ikke behandle tenner, men mennesker. Derfor er det viktig å vite hvordan vi skal forholde oss – ikke minst mot personer som har opplevd uheldige episoder i tannlegestolen.

Marthe Emilie Dahl understreker at hun fra første dag vil kunne operere alene – uten å ha en hånd å holde i. Det grunnlaget hun har fått gjennom et omfattende studie, gjør at hun kan være fullverdig tannlege fra dag én.

Vet hva arbeid er

Begge understreker at de vet hva arbeidet går ut på. I det ligger også håndtering av utstyret og dataverktøyet som er en viktig del av praksisen.

– Som student har dette ikke vært noen 8-4-jobb. Min uke har i snitt vært på 52 timer. Etter at jeg ble mamma for ett år siden og permisjonstiden var over, er jeg på utdanningsstedet til klokken fem. Deretter drar jeg hjem til middag og kveldsstell – for så å dra tilbake «på jobb». Det blir både lange og tøffe dager, erkjenner Magna Nordgård.

Samboerne valgte

Både hun og Marthe Emilie Dahl hadde sine praksisperioder i Lofoten. Da de og samboerne skulle velge jobbsteder, var det guttene som ville tilbake.

– Sånn sett har jobbstedene – Leknes og Svolvær – ikke vært noe diskusjonstema. Alle er positivt innstilt til fortsettelsen – spesielt våre bedre halvdeler som ser fram til mulighetene for et utstrakt liv med friluftsaktiviteter – spesielt surfing.

God dialog

Selv om jentene har lagt bak seg og fått landets beste tannlegestudium, har det vært ting å sette fingeren på.

– Det vi har vært misfornøyd med, har vi tatt videre til instituttledelsen. Også det er unikt – blant annet å kunne banke på kontordøren til professoren og legge fram det vi har på hjertet.

– Det skaper et tett og godt forhold mellom oss som studenter og de som underviser og gir en annen form for trygghet i fortsettelsen, sier Magna Nordgård og Marthe Emilie Dahl.