Vil ha folks hjelp til å gjøre Tromsø til en bedre sykkelby

Tirsdag inviterer Venstre til idédugnad for å finne ut hvordan Tromsø kan bli en bedre by for myke trafikanter.

Morten Skandfer (V). Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Venstre, Naturvernforbundet og Sykkelbyen Tromsø vil se på hvordan det kan bli bedre for syklister og gående i byen, og i den anledning arrangerer de folkemøte på rådhuset.

Morten Skandfer (V) forteller at de vil bruke anledningen til å se fremover, til da en ny Kvaløyforbindelse er planlagt.

– Bølgene har ikke lagt seg etter beslutningen om den nye Kvaløyforbindelsen, og vi ønsker å jobbe for at forbindelsen blir noe nytt og bra for både gående og syklende, sier han.

Les også: Kommunen går for Selnes-alternativet til Kvaløya

Men det er ikke bare det de vil ta opp på møtet. Det er flere planer for trafikk-Tromsø, og de vil diskutere ideer for å bedre forholdene for myke trafikanter.

– Vi vil belyse hva som er utfordrende og hva som trengs for å få til en grønnere trafikkutvikling.

Skandfer forteller at Venstre har noen ideer klare som de vil presentere på møtet.

– For eksempel har vi en idé om en sykkeltrasé fra Storskogen til universitetet som skal gå gjennom Doktordalen. Vi tror det er den type tilrettelegging som må til.

Les også: Aksjonerer mot sykkelfeller

Og det er ikke for ingenting at møtet arrangeres. Sakene de kommer fram til vil tas videre, forsikrer Skandfer om.

– Ut av det hele kommer det et initiativ vi kan fremme for kommunestyret, og forhåpentlig sikre en bred forankring for å få det gjennomført.

Møtet arrangeres tirsdag klokken 18 på rådhuset.

– Venstre er arrangør, men møtet er åpent for alle, legger Skandfer til.