Barnevernet:

– Dette må vi ta på alvor

Byråd Brage Larsen Sollund (Ap) varsler økt åpenhet i barneverntjenesten etter at Fylkesmannens tilsyn avdekket alvorlige lovbrudd. Flere tiltak skal iverksettes for å forbedre tjenesten.

ALVORLIG: Byråd for utdanning, Brage Larsen Sollund, vil ha åpenhet så langt det lar seg gjøre i strukturelle forhold i barnevernstjenesten. Foto: Lars Johnsen 

nyheter

Under mandagens byrådskonferanse orienterte Brage Larsen Sollund, byråd for oppvekst, utdanning og idrett, byrådet om status i saken om tilsyn og arbeidsmiljøundersøkelsen i barneverntjenesten.

Kommunen startet arbeidet med arbeidsmiljøundersøkelsen etter en varslingssak før jul 2015. Den viser blant annet at de ansatte har liten tillit til ledelsen og organiseringen av tjenesten. Det mest alvorlige funnet er at ansatte svarer at arbeidsforhold er en stor årsak til et høyt sykefravær.

LES MER: Avdekket alvorlige funn i barnevernet

– Dette er noe som vi må ta på alvor. Det viktigste er å rydde opp for barna og i den jobben skal vi være kompromissløse. Av hensyn til barna kan ikke barnevernet være åpen i enkeltsaker, men desto viktigere er det da å være åpen i strukturelle og organisatoriske forhold, sier Larsen Sollund.

Kommunen har frist til slutten av juni for å lukke avvikene som kom fram i Fylkesmannens tilsyn.

Undersøker egen saksbehandling

En egen ressursgruppe er nå i gang med å undersøke alle ledd av saksbehandlingen; slik som organisering, kompetanse, dimensjonering og saksflyt. På bakgrunn av det som ressursgruppa finner ut, skal flere tiltak iverksettes for å bedre arbeidsmiljøet og for å unngå avvik. Noen tiltak er allerede klare, sier byråden.

LES OGSÅ: Slik skal barnevernet rydde opp

– Det er nedslående lesning fra arbeidsmiljøundersøkelsen, med misnøye på punktene som omhandler ledelse, HMS og kvalitet. Et av de positive funnene er at mange mener at de gjør en meningsfull jobb, og det er noe som vi må fokusere på i arbeidet videre, sier utdanningsbyråden.

Krever innsats

Byrådsleder Kristin Røymo uttrykte bekymring under mandagens byrådskonferanse.

– Dette er en svært alvorlig sak som vil kreve en særlig innsats fra politisk hold, administrasjonen og de ansatte i barnevernstjenesten. Det har blitt åpenbart for oss at vi behøver å utarbeide gode tiltak, sa Røymo.

LES OGSÅ: Avdekket lovbrudd i barnevernet

Saken sendes til Utdanning-, kultur og idrettskomiteen, og til høsten 2016 skal det legges fram som en politisk sak med de tiltakene som skal gjennomføres for å ivareta arbeidsmiljømessige forhold, og for å forbedre strukturelle og organisatoriske forhold.

– Det er et tosidig løp vi legger opp til nå, med kortsiktige tiltak som iverksettes før sommeren på bakgrunn av tilsynsrapporten og med langsiktige tiltak med mål å endre en negativ kultur i barnevernstjenesten. Det er et arbeid som vil ta tid, men som må gjøres, sier Brage Larsen Sollund.