Røde Kors Tromsø fyller 100 år: - Det føles utrolig stort å redde liv

Gunn Schultz ble med i Røde Kors i 1997 for å bli kjent med nye folk da hun flyttet til byen. Siden da har hun og resten av de 150 frivillige i Hjelpekorpset deltatt i utallige redningsaksjoner.
nyheter

Tromsø Røde Kors inviterte mandag til 100-årsfeiring i lokalene som har huset hjelpeorganisasjonen siden midten av 40-årene. Under feiringen ble det gitt omvisning der noen av de totalt 550 frivillige viste fram og fortalte om sitt arbeid. Gunn Schultz er leder av Hjelpekorpset, som rykker ut på kort varsel for å delta i søk og redningsaksjoner året rundt.

– Det er utrolig stort å redde liv og vi har reddet mange, men vårt hovedfokus er alltid å finne folk, uansett om de vi søker etter er i live eller ei. Det er viktig for pårørende å få svar, og vi har nylig opprettet et psykososialt team som rykker ut sammen med oss. De deltar ikke i søk, men tar seg av pårørende og andre på stedet i samarbeid med politiet, sier hun.

Mange ensomme

Tromsø Røde Kors ble etablert 8. mai 1916, som første i fylket. Årlig kartlegges hjelpebehovet både nasjonalt og lokalt, og i Tromsø er det et spesielt stort behov innen omsorg. slik som leksehjelp, vitnestøtte, sosiale tiltak rettet mot eldre, psykisk syke og mindreårige flyktninger, samt besøksvennordningen.

– Tromsø er en veldig sosial kulturby, men det er veldig mange som er ekskludert fra den delen av samfunnet vårt, enten på grunn av fattigdom, at man ikke forstår språket, at man er ny i byen eller fordi man er gammel. Det er veldig mange ensomme i byen vår og vår viktigste jobb er å få dem til å føle seg inkludert, sier frivillig Trine Pettersen.

Økt pågang av frivillige

Tromsø Røde Kors har i dag ni ansatte, som tilrettelegger all frivillig aktivitet. Daglig leder Sissel Olsen skryter av engasjerte Tromsøfolk, som det siste året har strømmet til hjelpeorganisasjonen.

– Vi har opplevd en markant økning i folk som ønsker å være frivillig. Flyktningsituasjonen har brakt brutaliteten som vi ser i store deler av verden mye nærmere oss selv, og folk kjenner på et behov for å hjelpe. Det har faktisk vært så stor pågang at vi har måttet sette folk på venteliste. Vårt mandat er å være der andre ikke er, vi skal være et medmenneske for folk som trenger det. Det er en utrolig viktig og betydningsfull oppgave, sier hun.

Fortsatt behov

Tromsø Røde Kors engasjerte seg i flyktningarbeid allerede i 1920, da flere hundre russiske flyktninger fra Arkangelsk kom til byen. Fortsatt er sosial inkludering et av de mange fokusområdene i Røde Kors. Fylkesleder Tord Eriksen trakk fram i sin tale at det alltid vil være behov for humanitært arbeid.

– Verdensbildet i dag viser oss at mange må reise fra sine hjemland, og mange vil komme hit til oss. Noen av dem vil måtte bygge opp et nytt liv her, og vi har en rolle å spille i å ta dem imot på en god måte, sa han.